Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens


Home Eerherstel Innovatiesessie PlayShops HI Art Awakening Journey Over ons Links Contact

Onder de titel Awakening journey beschrijven wij onze ont-dekkingstocht in het waarnemen in Bewustzijn.

Wij beschrijven onze waarneming over hoe de Mens als Oorspronkelijk Bewustzijn, dusdanig gehackt is, dat we nu in deze 3D-realiteit (matrix) nog maar 1% Bewustzijn gebruiken van de oorspronkelijke 100%.
Hoe wij dit terug zien en ervaren in onszelf en in de wereld, dus in ons hologram, gebruiken we om onze Awakening Journey te beschrijven met als doel Inspiratie. De Awakening Journey betreft onze reis om van een versnipperd Bewustzijn in een gecontroleerde werkelijkheid, onze Grootsheid te Her-Inneren en onze Heelheid terug te claimen. Kortom, onze autoriteit te nemen in een gecontroleerde werkelijkheid en te zien welk effect dit heeft.

De blogs dienen ter inspiratie & plezier voor ons Zelf en voor jouw Eigen Wijsheid, jouw Autoriteit en Zelf-Onderzoek.

In het drop-down menu, is de bovenste titel de laatst geschreven blog.

Veel leesplezier,
Jolande & NiekAwakening journey - Waarnemen in Bewustzijn