Innovatiesessie


Human Innovatie is een voortdurend proces van ontwikkelen, ont-dekken en expanderen in ons Bewustzijn en ons herinneren wie wij Oorspronkelijk Zijn, de Oorspronkelijke Mens.

Wat wij je bieden in een individuele Innovatiesessie is samen met jou een brug slaan tussen het oude (vervormde bewustzijn) en het nieuwe (Oorspronkelijk Bewustzijn). We maken dit avontuur samen met jou herkenbaar en praktisch toepasbaar in je dagelijks leven.

De doelgroep: Iedereen is welkom die open-minded is, geen  speciale voorkennis nodig.
Het doel       : (Toenemend) Wakker worden in  je Oorspronkelijk Bewustzijn.
Het middel    : Jouw Eigen Onderzoek in Bewustzijn is de sleutel.
Het resultaat : Verschuiving in je Bewustzijn, perspectief verandering, dwarsverbanden
                      herkennen.

Onze Talenten

Om de Innovatiesessie te kunnen faciliteren voor jou, maken wij gebruik van onze eigen studie van persoonlijke ervaring, onderzoek en  investering in ons Avontuur in dit leven. Wij werken vanuit en spreken vrij over onze ‘studie’ in Bewustzijn, dit dient (indien van toepassing) ter illustratie en inspiratie voor een breder perspectief in jouw zelfonderzoek. De inhoud of de woorden die gesproken worden is/zijn een vervoersmiddel van gelaagde informatie c.q frequentie. Zie het als het inladen van frequentie vanuit het Oorspronkelijk Bewustzijn, met respect voor het brein die afgestemde woorden nodig heeft.

In ons leven ervaren wij dagelijks de zichtbare effecten van onze Manifestatie Kracht.
Lees ook onze Awakening Journey

Wat kun je verwachten in een innovatiesessie?

De innovatiesessie is als een schilderij dat opgebouwd is in lagen verf tot het geheel zich toont op het canvasdoek. Zo is een innovatiesessie opgebouwd in lagen van Energie die opgebouwd wordt gedurende de innovatiesessie.

We beginnen met een afstemming in het Nu; waar je staat, wat is je (onderzoeks-)vraag en gelaagde informatie om het energetisch veld neer te zetten. Van daaruit, afgestemd op jouw (onderzoeks-)vraag en Wezenlijke Zelf (Bron) ontstaat de vorm voor verder onderzoek in Bewustzijn.

We kunnen gebruik maken van oefeningen /bekrachtiging waarin je zelf ervaart en leert om waar te nemen, neutraal te zijn, loskoppelen van programmeringen, etc. De ervaring in deze oefeningen wordt doorgaans door klanten als heel krachtig en effectief ervaren, waardoor het lijkt alsof het resultaat van de innovatiesessie alleen daarin zit en de rest geen functie heeft.

Echter, het is het totaal, van jouw innerlijk onderzoek in combinatie met hetgeen wij faciliteren, wat energie in beweging zet. Hier door kunnen veranderingen in jouw leven plaatsvinden. Het is voor iedereen anders, waar het accent ligt en wat op dat moment ontstaat. Soms brengt alleen al de afstemming in het Nu en het energetisch veld neerzetten meer dan genoeg Energie in beweging voor iemand. Ieder heeft zijn/haar eigen tempo.

We nemen de tijd tot een uur met een mogelijke uitloop tot 5 kwartier. Deze tijd nemen we om bovengenoemd proces op een juiste manier te kunnen faciliteren. Ook adviseren we in principe om meerdere innovatiesessies te doen met enige tijd daar tussen. Op deze manier ervaar je in jouw realiteit wat er daadwerkelijk gebeurd, waar je vervormingen in bewustzijn wel of niet herkent. Deze ervaring gebruiken  we dan in de daarop volgende innovatiesessie om  te onderzoeken wat er ‘achter de schermen’ gaande is en de inzichten weer toe te passen in je dagelijks leven.

De innovatiesessie is niet bedoeld als vervanging van therapie of voor het fiksen van een probleem in je dagelijks leven (vervormde realiteit/matrix).  De innovatiesessie is een speelse manier voor zelfonderzoek binnen het framework van de realiteit waarin wij leven en hoe jij je Zelf kunt inzetten om vervormingen in bewustzijn te (h)erkennen en afgestemd op je Oorspronkelijk Bewustzijn jouw verlangens te manifesteren.

Human Innovator, Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens is erop gericht om de Mens te bekrachtigen, te ondersteunen zich te Her-Inneren in zich Zelf dat er meer Is, dan wat we in ons dagelijks leven zien en ervaren.

Innovatiesessies zijn dynamisch en continu in ont-wikkeling. Ze zijn erop gericht het expanderen van Bewustzijn te faciliteren. Afgestemd op jou, vindt de invulling plaats.

Werkvormen zijn divers en in het moment te kiezen vanuit Gelijkwaardigheid, Inspiratie en Bekrachtiging, voorbeelden zijn:

- Gebruik maken van het Scheppingsveld (praktische werkvorm);
- Informatie over de werking van het hologram en de Matrix;
- Helderheid over de werking van ons reptielenbrein en cognitieve dissonantie;
- Helderheid ont-dekken in de persoonlijk door jouw ervaren werkelijkheid (jouw hologram);
- Het spel van de Persoonlijkheid doorgronden en neutraliseren;
- Waarnemen vanuit neutraliteit;
- Spelen met/in je hologram;
- De Oorspronkelijke Geometrie van de Mens;
- Ont-dekken van jouw Waarheid;
- Workshops georganiseerd door Human innovator;
- InspiratieFilms;
- Lezingen
- Dat wat ontstaat …..

Innovatiesessies zijn geschikt voor kinderen en volwassenen die vanuit Nieuwsgierigheid op eigen Onderzoek uit gaan naar hun Oorspronkelijkheid.

Voor het maken van een afspraak en informatie over tarieven klik hier.

Wil je meer informatie of heb je nog een vraag, bel gerust Jolande


Yfke: Mijn sessie was een bijzondere en bijzonder krachtige ervaring. Heerlijk om zo vanuit gelijkwaardigheid naar diepere thema's te kijken, vanuit een gedeelde visie en met een cut-the-crap mentaliteit. Absolute aanrader.

Janine: Een heldere, effectieve sessie waarbij Jolande volledig in haar kracht en met beZIELing, vanuit aanwezigheid mijn proces heeft kunnen onder-steunen en begeleiden.

Resultaat is dat ik nu merk dat ik zelf veel meer in mijn kracht ben komen te staan. Mijn ruimte in kan en durf te nemen, zonder dat ik daar moeite voor hoef te doen. Gevolg is dat mijn klantenstroom als vanzelf op gang komt en er zich prachtige processen ont-vouwen in mijn eigen ont-wikkeling. Dank je wel lieve Jolande!

Johanny: Je doet fantastisch mooi bekrachtigend werk als Human innovator ik ben heel blij met je.

Annemieke: We kwamen gelijk bij de kern van mijn blokkade en op een snelle krachtige manier er doorheen gewerkt. Je zegt ook gewoon waar het op staat. Geen mooipraterij. Recht voor zijn raap. Prachtig! In de dagen erna kwam er nog iets anders naar boven, waar ik zelf mee aan de slag kon. Daardoor weer 2 grote stappen verder in het bewustzijnsproces. Het werkt nog steeds door, want ik voel me steeds krachtiger en rustiger. Zoek de oplossing steeds minder buiten mezelf. En daar gaat het om. Dank Jolande!! Je bent hier erg goed in.

Losse reacties:

 ~ Ik werd getriggerd door je blog in de Awakening Journey, over hoe je de Matrix in Brussel waarnam. Het bleef me maar bezig houden, herkenning en de behoefte daar meer van te weten. Ik had de informatie-overdracht nodig.

~ Ik voel me een heel ander Mens, oftewel MeZelf!

~ Wat een mooie manier om de rust in mijzelf te herstellen.

~ Het is dagelijks wakker en gewaar blijven om de invoeg-ingen van Mindcontrol te her-kennen en op te lossen.

~ Wat een inzicht, wat een rust.

~ Je beschrijft het heel helder en praktisch toepasbaar.

~ Ik heb geleerd goed voor mezelf te zorgen. Dit brengt me dicht bij mezelf.

Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens


Home Eerherstel Innovatiesessie PlayShops HI Art Awakening Journey Over ons Links Contact