Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens


Home Eerherstel Innovatiesessie PlayShops HI Art Awakening Journey Over ons Links Contact
Home EN_Home


Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens

Stel je voor

Een Menselijke Beschaving die in volledige Liefde en Respect voor alles dat leeft en is. Een beschaving waar de Mensen geen dualiteit, strijd, verdeel & heers, Power-over-others, etc. kennen, maar begrip, verwondering, vreugde, heelheid en geluk.

Waar de Mensen een Natuurlijke Scheppingskracht hebben vanuit de Broncode van Schepping. Waar de Mensen dienstbaar zijn aan de Aarde, ook wel de Blauwe Planeet genoemd als deel van een veel groter stelsel van beschavingen.

Een Menselijke Beschaving die beschermer is van de Aarde welke een Levende Bibliotheek is. Waar de Mensen als een bijzonder type bibliotheekkaart de informatie doorgeven aan elke galactische bezoeker van deze Levende Bibliotheek. Een Aarde, waar de Vrije Wil een Galactische wet is.

Een Aarde in een Universum waar Tijd niet bestaat, alleen het Nu. Waar dientengevolge ook geen geboorte en dood bestaat en de Mens onsterfelijk is.

Waar de Mens een Bewustzijn heeft dat je kunt omschrijven als Goddelijk, de mens zoals hij Oorspronkelijk is, de Oorspronkelijke Mens.

Dat is wie wij als mens op deze Aarde, nu nog steeds zijn, de Oorspronkelijke Mens.

De realiteit is echter anders

Maar waarom voelt het dan niet zo en ervaren we juist zo vaak de onmacht om iets te veranderen in ons leven?

In de realiteit van alledag zijn wij, zonder dat we het als persoonlijkheid (ego) weten, het resultaat van een Vervorming. Zie het als een hack in een computersysteem.

Deze vervorming is gemaakt door de Gedachten van een andere intelligentie. Die vervorming schermt 99% van het Oorspronkelijk Bewustzijn af en verving dit met een vervormd bewustzijn. Dit vervormde bewustzijn is waar we vanuit onze dagelijkse realiteit ‘ik’ en ‘mijn wereld’ tegen zeggen en wat ons brein als ‘absoluut normaal’ registreert en als uitgangspunt voor ons leven hanteert.

En nu komt de aap uit de mouw: In deze vervormde werkelijkheid geloof je dat het vervormde beeld van jezelf, welke je ziet in een zogenaamde lach-spiegel, werkelijk JIJ bent. Je gelooft 100% wat je ziet.

Bijvoorbeeld, je ziet jezelf vooral als iemand die “met de handen in het haar zit”, terwijl je door die vervorming geen idee hebt hoe Waarachtig Mooi en Groots je ècht (van nature) bent.

Dit vervormd bewustzijn, gebaseerd op de gedachten van de andere Intelligentie (een Artificiële Intelligentie) ervaart weinig tot geen eigen zeggenschap en scheppingskracht, maar vooral het ondergeschikt zijn aan iets buiten zichzelf. Het is een vervorming waarin strijd de boventoon voert, angst een middel is om de Mens in die vervorming (gefragmenteerde staat) te houden en waarin het expanderen van Oorspronkelijk Bewustzijn ontmoedigd en zelfs gefrustreerd wordt.

Een vervormd bewustzijn wat zich manifesteert in een fysiek lichaam van atomen. Een lichaam met een neurologisch systeem en brein dat de vervorming in stand houdt door alarm te slaan in ons denken (gedachten) en gevoelens wanneer de Mens zijn Bewustzijn expandeert buiten de overgebleven 1% van het Oorspronkelijk Bewustzijn. Dit is de poortwachter die zo vaak voelbaar en als je goed oplet ook zichtbaar is bij jezelf en bij anderen (meer hierover in dit blog).

Controle over de perceptie van de Mens en dus controle over wat de Mens dènkt (elke gedachte) is één van de middelen/methodes om de Mens in de vervorming van zijn dagelijks leven te houden (waarin ze vergeten zijn wie zij Wezenlijk Zijn). Zwart-wit gezegd: de vervormde mens laat zich leiden en definiëren door omstandigheden en manipulaties.

Sterker nog, indien de vervormde realiteit ter discussie wordt gesteld zal een vervormd bewustzijn, welke een vervormde realiteit (onze perceptie van de werkelijkheid) projecteert die levensecht lijkt, deze vervorming met ‘hand en tand’ verdedigen (actie - reactie). De Mens is zo verworden tot Human Doing.

Wanneer we de vervormde realiteit enkel als de enige echte realiteit zien en leven, kan een gevoel van diepe ongekende eenzaamheid ontstaan ten gevolge van het uit de verbinding zijn met ons Wezenlijke Zelf, met ons Oorspronkelijke Bewustzijn.

Wakker worden

Gelukkig voor de Mensheid, Human Being, als geheel, is de Kracht van ons Oorspronkelijk Bewustzijn onverminderd aanwezig in die 1% van ons Oorspronkelijk bewustzijn. Bovendien wordt deze oorspronkelijke Kracht steeds meer actief in het bewustzijn van mensen verspreid over de gehele Aarde.

Steeds meer Mensen vragen zich af of de realiteit die zij dagelijks zien wel klopt. Steeds meer Mensen voelen zich in deze realiteit niet thuis. Hoe vaak horen we niet: “Het voelt alsof ik van een andere planeet kom, ik hoor hier niet

En op dat punt in het NU zijn we aanbeland, dat steeds meer Mensen hun vervormde bewustzijn loslaten in het expanderen van hun 1% Oorspronkelijk Bewustzijn. Dit is een geweldige moedige eerste stap in het Her-Inneren van de Oorspronkelijke Mens! Deze Her-Innering zal steeds krachtiger worden wanneer we dagelijks de vervormingen gaan ont-dekken in ons eigen Bewustzijn.

Dat is waaraan wij, met onze diensten van Human innovator en creaties van HI Art, een bijdrage leveren: het opnieuw inladen van ons Oorspronkelijk Bewustzijn.

Kortom, een Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens.