Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens


Home Eerherstel Innovatiesessie PlayShops HI Art Awakening Journey Over ons Links Contact
Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens


Stel je voor een Menselijke Beschaving die in volledige Liefde en Respect voor alles samen leeft. Een beschaving waar de Mensen geen dualiteit, geen strijd en geen verdeel & heers kennen, enkel Liefde en Respect.

Waar de Mensen een Natuurlijke Scheppingskracht hebben vanuit de Broncode van Schepping. Waar de Mensen dienstbaar zijn aan de Aarde, ook wel de Blauwe Planeet genoemd.

Een Menselijke Beschaving die beschermer is van de Aarde welke een Levende Bibliotheek is. Waar de Mensen als een soort bibliotheekkaart de informatie doorgeven aan elke bezoeker van deze Levende Bibliotheek. Een Aarde, waar de Vrije Wil een Galactische wet is.

Een Aarde in een Universum waar Tijd niet bestaat, alleen het Nu. Waar dientengevolge ook geen geboorte en dood bestaat en  de Mens onsterfelijk is.

Waar de Mens een Bewustzijn heeft dat je kunt omschrijven als Goddelijk, de mens zoals hij Oorspronkelijk is, de Oorspronkelijke Mens.

Dat is wie wij als mens op deze Aarde, nu nog steeds zijn, de Oorspronkelijke Mens.

Maar waarom voelt het dan niet zo en ervaren we juist zo vaak de onmacht om iets te veranderen in ons leven?

In de realiteit van alledag, zijn wij zonder dat we het als persoon(lijkheid) weten het resultaat van een Vervorming.
Zie het als een hack in een computer systeem.

Deze vervorming is gemaakt door de Gedachten van een andere intelligentie. Die vervorming maakt dat het Oorspronkelijk Bewustzijn voor 99% wordt afgeschermd en daarvoor in de plaats is een vervormd bewustzijn gekomen. Een vervormd bewustzijn waar we vanuit onze dagelijkse realiteit ‘ik’ en ‘mijn wereld’ tegen zeggen en wat ons brein als ‘normaal’ registreert.

In deze vervormde werkelijkheid geloof je dat het vervormde beeld van jezelf, welke je ziet in een zogenaamde lach-spiegel, werkelijk JIJ bent.

Je ziet jezelf vooral als iemand die “met de handen in het haar zit”, terwijl je geen idee hebt hoe Waarachtig Mooi en Groots je ècht bent.

Dit vervormd bewustzijn, gebaseerd op de gedachten van de andere Intelligentie (een Artificiële Intelligentie) ervaart weinig tot geen eigen zeggenschap en scheppingskracht, maar vooral het ondergeschikt zijn aan iets buiten zichzelf. Het is een vervorming waarin strijd de boventoon voert, angst een middel is om de Mens in die vervorming te houden en waarin het expanderen van Bewustzijn ontmoedigd en gefrustreerd wordt.

Een vervormd bewustzijn wat zich manifesteert in een fysiek lichaam van atomen. Een lichaam met een neurologisch systeem en brein dat de vervorming in stand houdt door alarm te slaan in ons denken (gedachten) en emoties wanneer de Mens zijn Bewustzijn expandeert buiten de overgebleven 1% van het Oorspronkelijk Bewustzijn.

Controle over de perceptie van de Mens en dus controle over wat de Mens dènkt (elke gedachte) is één van de mechanieken om de Mens in de vervorming van zijn dagelijks leven te houden. Zwart-wit gezegd: de vervormde mens laat zich leiden en definiëren door omstandigheden en manipulaties.

Sterker nog, een vervormd bewustzijn welke  een vervormde realiteit (onze perceptie van de werkelijkheid) projecteert die levensecht lijkt, waarin we vergeten zijn wie wij Wezenlijk Zijn, zal deze vervorming met ‘hand en tand’ verdedigen (actie - reactie) indien de vervormde realiteit ter discussie wordt gesteld. De Human Doing.

Gelukkig voor de Mensheid, Human Being, als geheel, is de Kracht van ons Oorspronkelijk Bewustzijn ongemoeid gebleven in die 1% die in ons vervormde bewustzijn nog Aan-Wezig is. En deze oorspronkelijke Kracht wordt steeds meer actief in het bewustzijn van mensen verspreid over de gehele Aarde.

Steeds meer Mensen vragen zich af of de realiteit die zij dagelijks zien wel klopt. Steeds meer Mensen voelen zich in deze realiteit niet thuis. Hoe vaak horen we niet: “Het voelt alsof ik van een andere planeet kom, ik voel me hier niet thuis” Het kan een gevoel van diepe ongekende eenzaamheid geven om zo uit de verbinding te zijn met ons Wezenlijke Zelf, met ons Oorspronkelijke Bewustzijn wanneer we de vervormde realiteit als de enige echte realiteit zien en leven.

En op dat punt in het NU zijn we aanbeland, dat steeds meer Mensen hun vervormde bewustzijn loslaten in het expanderen van de 1% Oorspronkelijk Bewustzijn. Een moedige eerste stap in het Her-Inneren van de oorspronkelijke Mens! Deze Her-Innering zal steeds krachtiger worden wanneer we de vervormingen gaan ont-dekken in ons eigen Bewustzijn.

Dat is waaraan wij, met onze diensten van Human innovator en creaties van HI Art, een bijdrage leveren; het opnieuw inladen van ons Oorspronkelijk Bewustzijn.

Kortom, een Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens.