Over ons

  

Op 13 Oktober 2019 hebben wij de kans gekregen om ons verhaal te vertellen in een internationale show van Thomas Williams: An Evening with Thomas.

We deelden daarin onze missie, visie en strategie en hoe wij dit vorm geven in onze dagelijkse realiteit met veel praktische voorbeelden.

De show heeft een internationaal groot bereik en is goed ontvangen door de luisteraars.

Veel luister-plezier!


Jolande Pit

Mijn passie is mensen Her-Inneren en Bekrachtigen in wie zij Wezenlijk Zijn.

Mijn Kernwaarde is Energie hooghouden, ook wel ‘Holding Space’ genoemd. Dit heb ik altijd al in mijn leven gedaan, in mijn werk als psychiatrisch verpleegkundige, haptonomische zwangerschapsbegeleidster en craniosacraal therapeute vroeger, maar ook in mijzelf door studies te volgen die gericht waren op bewustzijn en de innerlijke kracht van de mens. Het is de reden waarom ik Hier en Nu op aarde ben, Walk my Talk.

Een brug zijn tussen het oude (matrix) en het nieuwe (Oorspronkelijk Bewustzijn) is mijn kwaliteit als Arcturian Holographic Player. Dit avontuur samen met jou herkenbaar en praktisch toepasbaar maken in het dagelijks leven is mijn talent als facilitator van de Innovatiesessies en Playshops van Human innovator.

Niek van Duivenbooden

In de kern ben ik door allerlei (wetenschappelijke en persoonsgerichte) opleidingen en werkervaringen een combinatie geworden van een visionair, onderzoeker, coach, trainer, facilitator en inspirator. Van daaruit spreek ik mensen aan om hun Oorspronkelijke Mens te leven op aarde door te sturen op hun veelzijdigheid en verleggen van grenzen. Het is het mijn passie om mensen en teams te begeleiden hun Wezen in te zetten om hun eigen leven in deze dimensie vorm te geven in verbinding met anderen gericht op doelen die voorbij het ego gaan.

Mijn bijdrage aan Human innovator is aan de achterkant; samen met Jolande onderzoek doen in Bewustzijn en nieuwe werkvormen te bedenken.

Ik ben meer iemand van het geleerde direct toepassen in de praktijk. Mijn focus is om impact te creëren in Afrikaanse ontwikkelingslanden door ‘Synergy & Alignment’ te creëren via ons bedrijf Trimpact. Daarnaast coach ik organisaties en hun stafmedewerkers binnen ons bedrijf Inspired People Work.

Onze Visie:

De Mensheid is één Organisme

welke in afgestemde verbinding

Leeft met de Aarde

Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens


Home Eerherstel Innovatiesessie PlayShops HI Art Awakening Journey Over ons Links Contact
Home EN_Home