Human Innovator Home - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud
De Mensheid en de Aarde zijn toe aan een grondige verandering
Stel je voor, dat om de mensheid een muur staat en we binnen die muur geboren zijn. De muur is onderdeel van ons leven en wat daarbuiten is weten we niet. Veel mensen zijn zo gewend aan de muur dat ze het niet meer bewust gewaar zijn. Andere mensen zijn wel gewaar van de muur, maar denken misschien dat er niets aan te doen is of dat de muur hen beschermt tegen het onbekende. Weer anderen zijn de muur gewaar en gaan op onderzoek uit en stellen vragen om zo het onbekende te leren kennen en bekend te maken.

Herken jij je in de nieuwsgierige onderzoeker die vragen stelt en het onbekende wilt leren kennen? Welke vragen heb jij waarmee wij jou kunnen helpen jouw antwoorden te vinden?

De facilitators van Human Innovator hebben ruime ervaring in het ondersteunen van onderzoek in Bewust Zijn, praktisch vertaalt naar het dagelijkse leven. Ons uitgangspunt is jouw nieuwsgierigheid en wens om te ontdekken hoe het HartBewustZijn leidend is en verder kan openen in jouw dagelijks leven.

Leef het HartBewustZijn in jouw dagelijks leven

Op dit moment vindt de grootste omkering sinds mensenheugenis plaats, 'de muur om de mensheid' valt weg en het HartBewustZijn gaat wereldwijd fors open. Dit zal ook zijn tastbare impact hebben in de realiteit van het dagelijks leven. Wat betekent dit voor jou en jouw leven?
Deze omkering is in eerste instantie een persoonlijk proces in jouw Zelf en daarmee draag jij bij aan het geheel van het collectieve bewustzijn Dit betekent onder andere, met compassie voor jezelf, het integreren en loslaten van op trauma gebaseerde (ingesleten) keuzes, gewoontes en routines. De omkering vraagt ook een volstrekte eerlijkheid naar jouw Zelf en daar zorg voor te dragen in jouw dagelijkse leven. Hoe ziet jouw ideale wereld eruit (visie) en jouw reis daar naar toe (missie)?
Splitting Reality
Human innovator ondersteunt wereldwijd mensen en organisaties in de transformatie het HartBewustZijn leidend te laten zijn in hun dagelijks leven, organisatie en passie. Op toegankelijke en herkenbare wijze wordt elke verandering gefaciliteerd, mede ook door focus te houden op de praktische toepasbaarheid hiervan voor jou. Immers, jij bent en blijft de kapitein van jouw schip en vanuit deze autonome positie ga jij opstaan en herstel jij jouw Zelfbestuur.
Je ont-dekt een heel ander verhaal dan hetgeen jou geleerd is, met name het her-inneren (opnieuw eigenmaken) van de Oorspronkelijke Vaardigheden die jij bezit. Hierdoor verkrijg je nieuwe referentiepunten. Bovendien leer je hoe jij kunt omgaan met de dingen die je ziet veranderen in de wereld en jouw oude referentiepunten op zijn kop zetten. Hierdoor blijf jij in de kern van jezelf. Deze transformatie brengt tegelijkertijd een grote zorgvuldigheid met zich mee, voor jezelf, de mensen en wereld om jou heen én de Aarde.

Voor wie?

De activiteiten van Human Innovator zijn voor nieuwsgierige mensen die het contact met zich Zelf willen verstevigen, om zo vanuit Zelfbestuur hun wereld te creëren.
Jij wilt graag vanuit HartBewustZijn deze autonome positie leidend laten zijn in jouw dagelijks leven. Daarnaast wil jij de benodigde vaardigheden opnieuw her-inneren, oftewel eigenmaken, op een toegankelijke en praktische manier.
Je bent bereid om met zorg, onderscheidingsvermogen en compassie voor jezelf, alles wat daar nog tussen staat te onderzoeken. Daarna kun jij een keuze maken vanuit jouw Hart.
Spreekt dit jou aan? Neem dan contact met ons op.

Impact

Wanneer jij opstaat en jouw autonomie en autoriteit claimt, heeft dat een directe impact op jouw realiteit. Deze impact van Zelfbestuur is levensveranderend.
Het is een transitie van gefragmenteerd leven vanuit het geprogrammeerde brein naar de volledige vrijheid om als HartBewustZijn te leven.
Naast dat het invloed heeft op jouw leven, werkt het ook door in elk leven wat jij aanraakt met jouw Hartfrequentie.
Door jouw actieve deelname draag jij bij aan het fors opengaan van het collectieve HartBewustZijn en de volledige Vrijheid van de Mensheid.

Wat je kunt verwachten

Human Innovator faciliteert transformatie processen met oog op de praktische toepasbaarheid, zodat jij het direct kunt gebruiken in jouw dagelijks leven.
De werkwijze is een combinatie van gelaagde informatie, een interactieve uitwisseling én her-inneren van Oorspronkelijke Vaardigheden, zoals bijvoorbeeld Defragmenteren en Onvoorwaardelijke Waarnemen.  
Dit is ontwikkeld door ons vanuit verschillende invalshoeken, informatiebronnen en Levens-Inspiratie gericht op paradigma verschuivingen in Bewustzijn.

HI Art en Inspiratiefilms

Jolande maakt Kunst-werkjes en Knuffelpopjes Pitje Organite die energiedragers zijn van Hartfrequentie. Deze Hartfrequentie her-innert de vonk HartBewustZijn in jou. In de webwinkel HI Art zijn deze verkrijgbaar of te bestellen als jij het specifiek op jou afgestemd wilt hebben. Lees hier verder.
Onze andere webwinkel InspiratieFilms heeft een 100-plus speciaal geslecteerde films die jou uitnodigen verder te kijken. Deze inspirerende films kun je meerdere keren bekijken, roepen soms ook vragen op, illustreren de rol van percepties en zijn ook te gebruiken in Zelfonderzoek. Lees hier verder.

Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens

Leef het HartBewustZijn in jouw dagelijks leven
Op 9 juli 2022 hebben wij ons boek gelanceerd. Het is een boek dat verder gaat dan alleen woorden op papier, het is door de energetisch gelaagde informatie een energiedrager geworden van Hartfrequentie.
De mensheid en de wereld zitten midden in een grondige verandering, maar wat betekent dat werkelijk?
Is de mens klaar om de verantwoordelijkheid te dragen voor zelfbestuur, nadat hij eeuwenlang in een opgelegde afhankelijkheid heeft gefunctioneerd van een externe autoriteit?
Ben jij klaar voor een nieuwe realiteit waarin het HartBewustZijn, als vonk in jouw aanwezig, leidend is? Ben jij klaar om te zijn wie jij werkelijk bent?
Ons boek is een praktische vertaalslag tussen de algemeen bekende dagelijkse routines en het Leven als Oorspronkelijke Mens in een wereld vol HartBewustZijn. In dit boek heb jij de hoofdrol, als Oorspronkelijk Mens. Lees hier meer over ons boek en bekijk een deel van de inhoud en de index.
Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens - het boek

Interactieve Lezingen

Regelmatig geven wij op locatie door het hele land interactieve lezingen met als uitgangspunt Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens.
Wat is een interactieve lezing?
Met plezier delen wij onze informatie en
ervaringen, waarbij wij ook dieper in kunnen gaan op onderwerpen uit ons boek zonder dat het boek bekend verondersteld wordt. Daarnaast geven we updats over de nieuwe realiteit en gaan we graag in gesprek met de aanwezigen ten aanzien van het thema van de lezing: wat houd jou bezig in jouw leven en/of waarop wil jij antwoorden vinden? Hierbij spelen wij ook in op de actualiteit en zijn we gericht op de praktische toepasbaarheid en bekrachtiging van HartBewustZijn in het dagelijks leven. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd bij te dragen met vragen en/of Eigen Wijsheid met betrekking tot het thema. Deze insteek maakt de lezing interactief.
Wat kun je verwachten?
Een geanimeerde middag of avond waarin HartBewustZijn de drager is. Er zullen veel onderwerpen de revue passeren die we bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Het geheel wordt omlijst met praktische voorbeelden, uitleg en de aanmoediging (bekrachtiging) jouw Ware Zelf te laten zien en te leven in jouw dagelijks leven.
Wij werken graag samen in co-creatie met afgestemde mede-creators (bedrijven en/of particulieren) om samen de lezing te organiseren op hun locatie. Dit kunnen lezingen zijn in grotere groepen in een zaal, maar ook in een kleinere setting, zoals een keukentafelgesprek of huiskamerbijeenkomst bij iemand thuis of in een setting die de mede-creator leuk en geschikt lijkt.
Resoneert dit met jou en wil jij een lezing bijwonen kijk dan in de onderstaande agenda voor de eerstvolgende mogelijkheid. Ben jij geïnteresseerd om op jouw locatie een lezing te organiseren samen met ons, neem dan contact met ons op.
Agenda
Zondagmiddag 19 Februari
Thema : "Eerherstel van de Scheppingskracht van de Oorspronkelijke Mens"

Tijdstip: van 13.30-17.00 uur
Op uitnodiging van en in co-creatie met: Nieuw Bewustzijn Event in Breda
Meer informatie over de inhoud, locatie en aanmelding vind je hier.

Innovatiesessie

In de Innovatiesessie is de essentie om (weer) afgestemd te zijn op jouw Wezenlijke Zelf oftewel, los van alle programmeringen Oorspronkelijk Zijn. Het is een één op één ontmoeting in gelijkwaardigheid, waarin alle ruimte is voor jouw persoonlijke vraag of thema.
Lees hier meer informatie.

Verdere informatie

Wil je meer informatie of heb je nog een vraag, neem dan contact op met Jolande.
Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens is
de Her-Innering van wie jij Wezenlijk Bent
© 2017-2023 Human Innovator
Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens is
de Her-Innering van wie jij Wezenlijk Bent
Terug naar de inhoud