Human Innovator Home - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud
Welkom op de website van Human Innovator.

Stel je voor, dat om de mensheid een muur staat en we binnen die muur geboren zijn. De muur is onderdeel van ons leven en wat daarbuiten is weten we niet. Veel mensen zijn zo gewend aan de muur dat ze het niet meer bewust gewaar zijn. Andere mensen zijn wel gewaar van de muur, maar denken misschien dat er niets aan te doen is of dat de muur hen beschermt tegen het onbekende. Weer anderen zijn de muur gewaar en gaan op onderzoek uit en stellen vragen om zo het onbekende te leren kennen en bekend te maken.

Herken jij je in de nieuwsgierige onderzoeker die vragen stelt en het onbekende wilt leren kennen? Welke vragen heb jij waarmee wij jou kunnen helpen jouw antwoorden te vinden?

De facilitators van Human Innovator hebben ruime ervaring in het faciliteren en ondersteunen van onderzoek in Bewust Zijn praktisch vertaald in het dagelijkse leven. Ons uitgangspunt is jouw nieuwsgierigheid en wens om te ontdekken hoe het voor en door jou ook anders kan.

Over de paradigmaverschuiving in Bewustzijn

Op dit moment vindt de grootste omkering sinds mensenheugenis plaats, 'de muur om de mensheid' valt weg en een paradigmaverschuiving in  het Bewustzijn en daardoor ook in de realiteit van het dagelijks leven, vindt plaats. Wat betekent dit voor jou en jouw leven?
Deze omkering is in eerste instantie een persoonlijk proces in jouw Zelf en daarmee draag jij bij aan het geheel van het collectieve bewustzijn Dit betekent onder andere het integreren en loslaten van op trauma gebaseerde (ingesleten) keuzes, gewoontes en routines. De omkering vraagt ook een volstrekte eerlijkheid naar jouw Zelf en daar de verantwoordelijkheid voor nemen in het dagelijkse leven. Hoe ziet jouw ideale wereld eruit (visie) en jouw reis daar naar toe (missie)?
Splitting Reality
Human Innovator faciliteert het proces van de paradigmaverschuiving in Bewustzijn. Dit proces wordt ondersteund door focus te houden op de praktische toepasbaarheid in jouw veranderend dagelijks leven. Jij bent en blijft de kapitein van jouw schip en vanuit deze autonome positie ga je opstaan en laat je jouw autonomie leidend zijn. Je ont-dekt een heel ander verhaal dan hetgeen jou geleerd is met name het herinneren van de Oorspronkelijke Krachten en Talenten die jij bezit. Hierdoor verkrijg je nieuwe referentiepunten. Bovendien leer je hoe kunt omgaan met de dingen die je ziet veranderen in de wereld en jouw oude referentiepunten op zijn kop zetten. Deze transformatie brengt tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid met zich mee om jouw krachten en talenten zorgvuldig in te zetten.

Voor wie?

De activiteiten van Human Innovator zijn voor nieuwsgierige mensen die het contact met zich Zelf willen verstevigen en van daaruit hun wereld willen creëren.
Je kiest ervoor om de kapitein van jouw schip te zijn. Je wilt graag deze autonome positie leidend laten zijn in jouw dagelijks leven en je wilt de benodigde vaardigheden leren dan wel bekrachtigen op een praktische manier. Je bent bereid verantwoordelijkheid te nemen om alles wat daar nog tussen staat te deprogrammeren en los te laten.
Spreekt dit jou aan?
Neem dan
contact met ons op.

Impact

Als jij opstaat en jouw autonomie en autoriteit claimt, heeft dat een directe impact op jouw realiteit.
Deze impact is levens veranderend.
Het is een transitie van gefragmenteerd leven vanuit het geprogrammeerde brein naar de volledige vrijheid om als jouw HartBewustZijn te leven.
Dit heeft niet alleen invloed op jouw leven maar op elk leven wat je aanraakt met jouw Hartfrequentie.
Door jouw actieve deelname draag jij bij aan het Collectieve HartBewustZijn en de volledige Vrijheid van de Mensheid.

Wat je kunt verwachten

Human Innovator faciliteert transformatie met oog op praktische toepasbaarheid zodat jij het direct kunt gebruiken in jouw dagelijks leven.
De werkwijze is een combinatie van bekrachtiging, gelaagde informatie, praktische oefeningen zoals jezelf deprogrammeren en een interactieve uitwisseling. Dit is ontwikkeld door ons vanuit verschillende invalshoeken, informatiebronnen en Levens-Inspiratie gericht op paradigma verschuivingen in Bewustzijn.

HI Art en Inspiratiefilms

Ter ondersteuning van de processen of als kado heeft Jolande Kunst-werkjes en Knuffelpopjes Pitje Organite gemaakt die dragers van Energie en herinnering aan Bron-Frequentie zijn. In de niche HI Art webwinkel kun je ook een afgestemd Kunst-werkje of Knuffelpopje Pitje Organite bestellen.
Onze webwinkel InspiratieFilms heeft een 100-tal films (dvd) die uitnodigen verder te kijken.

Agenda

Loskoppelen Script
Binnenkort datum bekend
13.30-17.00 uur (één dagdeel)

Manifestatiekracht

Binnenkort datum bekend
13.30-17.00 uur (twee dagdelen)

HIP

Binnenkort datum bekend
13.30-17.00 uur (één dagdeel)

Draagkracht Geluk
Binnenkort datum bekend
13.30-17.00 uur (één dagdeel)

Lees de details hier

Afgestemd Samen Zijn
Op afspraak voor tweetallen
13.30-17.00 uur

Niemandsland

Binnenkort datum bekend
13.30-17.00 uur (één dagdeel)
Lees de details hier

Alle Playshops zijn ook mogelijk op afspraak.

Innovatiesessie & WorkPlayshops  

Zowel in de Innovatiesessies als in de PlayShops is de essentie om (weer) afgestemd te zijn op je Wezenlijke Zelf oftewel, los van alle programmeringen Oorspronkelijk Zijn. In de één op één Innovatiesessie is is alle ruimte voor jouw persoonlijke vraag of thema. Daarnaast kun je ook deelnemen aan workshops, we noemen ze bewust Playshops, omdat het een Spelen in Bewustzijn is. Dit spelen genereert plezier en een hoge frequentie.  In elke Playshop is er een andere invalshoek om weer afgestemd te zijn op je Zelf. Naast de Open Playshops (zie de Agenda) is het ook mogelijk de Playshops op Afspraak in te plannen met een door jou samengestelde groep van 2 tot 4 personen.

Anticipeer op de emotionele achtbaan van triomf, zodat jij je succes volledig kunt toelaten.

Van niets iets maken is de Unieke Creatieve Kracht van de Mens. Ont-dek jouw Blauwdruk, waarom je hier op Aarde bent en geeft het kleur.

Loskoppelen van een levensverhaal dat niet de jouwe blijkt te zijn.

Innovatiesessie: Gericht op jouw vragen en jouw ont-wikkeling

Wat bekend is werkt niet meer en wat wel werkt is nog onbekend.

Wat staat er tussen jouw creatie en de manifestatie daarvan in?

Manifestatie-Kracht
Lijkt het jou maar niet te lukken?
In deze Playshop ont-dek je wat er tussen jouw wens en de manifestatie staat en haal je dat weg.
Lees hier verder.
Human Inno-vation Plan
Respect voor jouw Zelf is nodig om je Innerlijk Wijsheid te verstaan en jouw Vrijheid te ontsluiten. Jouw HIP is een vertaling hiervan.
Lees hier verder.
Draagkracht Geluk
Anticipeer op de emotionele achtbaan die met jouw triomf kan komen. Je zet de puntjes op de i om je succes daadwerkelijk te kunnen ontvangen. Lees hier verder.
Innovatie-sessie
Eén op één actief jouw antwoorden vinden op jouw vragen zodat jij weer vol energie en inspiratie jouw potentie gaat leven.
Lees hier verder.
Loskoppelen Script
In analogie met een script van een film, ga je in deze Playshop jouw script onderzoeken en besluiten wat je ermee wilt doen.
Lees hier verder.
Niemands-Land
Wat bekend is werkt niet meer en wat wel werkt is nog onbe-kend. Deze Playshop helpt je om in balans te blijven en jouw focus te houden.
Lees hier verder.
Eerherstel van de oorspronkelijke relatie
Afgestemd Samen Zijn
Deze playshop is in eerste instantie bedoeld voor tweetallen en herinnert jullie eraan waarom jullie ooit voor elkaar gekozen hebben. Vanuit die afstemming maken jullie opnieuw een keuze voor de eerstvolgende stap richting Eerherstel van jullie Oorspronkelijke Relatie. Lees hier verder.

BLOGS: Awakening Journey

In onze blogs Awakening Journey schrijven we over Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens in het dagelijkse leven. De blogs beschrijven delen van onze ont-dekkingstocht in het waarnemen in Bewustzijn en hoe we als mens hier gebruik van kunnen maken. We delen met jou hoe wij het ervaren om onze Grootsheid te Her-Inneren en onze Autonomie en Autoriteit opnieuw te claimen. Kort gezegd, om steeds meer als Oorspronkelijke Mens te leven op deze planeet Aarde. Het is onze intentie jou te inspireren ook zelf in het dagelijks leven en in jouw bewustzijn op onderzoek te gaan. Hieronder kun je een korte inleiding lezen van de laatste vier blogs.
Ripple
Leeswijzer: De blogs zijn opgebouwd met gelaagde informatie die het beste opgenomen kunnen worden door ze meerdere keren te lezen. We houden de blogs regelmatig bij wat betreft de actualiteit, dus kom nog een keertje terug om de vernieuwde blogs te lezen. In het drop-down menu, is de bovenste titel het nieuwste blog of ga naar het overzicht van alle blogs.
Opstaan als Mens
Door op te staan als mens uit het reptielenbewustzijn krijgt het Oorspronkelijk Mensbewustzijn weer haar eigen plek op de planeet Aarde.
Afscheid nemen
Een werkelijke transitie kan enkel plaatsvinden wanneer je de oude deur sluit, afscheid neemt van het oude, en het onbekende omarmt.
Hart-Kompas
Door te gaan staan voor Jouw Zelf, gedragen door jouw Hart-Kompas en Innerlijk Kracht draag je bij aan het realiseren van het Aarde-Herstelplan.  
Hart & Zijn
De Grote Verandering geschiedt doordat mensen leven vanuit het Hart. Door het verbinden met anderen en de Aarde wordt deze verandering zichtbaar.

Verdere Informatie

Wil je meer informatie of heb je nog een vraag, neem dan contact op met Jolande.
Terug naar de inhoud