Human Innovator Home - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Leef het HartBewustZijn in jouw dagelijks leven

Op dit moment vindt de grootste omkering sinds mensenheugenis plaats. De oude realiteit, die bestond door toedoen van het voorgeprogrammeerde brein, valt volledig weg. In de leegte die ontstaat ontvouwt een realiteit vanuit het HartBewustZijn dat in elk mens Aán-wezig is. Wat betekent dit voor jou en jouw leven?
Deze omkering is in eerste instantie een persoonlijk proces in jouw Zelf waarna jij jouw realiteit in een snel tempo ziet veranderen. Dit betekent onder andere, met compassie voor jezelf, het volledig loslaten van (ingesleten) keuzes, gewoontes, routines en belangen. Met andere woorden, jij innoveert de mens. Hierdoor draag jij bij aan het vergroten van het informatieveld van de nieuwe realiteit, dat ook op te merken is door andere mensen.
Splitting Reality
Human innovator ondersteunt wereldwijd mensen en organisaties in de transformatie om het HartBewustZijn leidend te laten zijn in hun dagelijks leven en bedrijfsvoering. Op toegankelijke en herkenbare wijze wordt verandering gefaciliteerd, mede door focus te houden op de praktische toepasbaarheid hiervan voor eenieder. Immers, elk mens is nu soeverein en vanuit die autonome positie ga jij opstaan en herstel jij jouw Zelfbestuur.
Je ont-dekt een heel andere werkelijkheid dan hetgeen jou geleerd is, met name het her-inneren (opnieuw eigenmaken) van de Oorspronkelijke Vaardigheden die jij bezit. Bovendien leer je hoe jij kunt omgaan met de dingen die je ziet veranderen en verdwijnen in jouw realiteit. Jij bent en blijft Aán-wezig in de kern van jouw Zelf. Deze transformatie brengt tegelijkertijd een organische en vanzelfsprekende zorgvuldigheid met zich mee, voor jezelf, de mensen en wereld om jou heen én de Aarde.

Innovatiesessie

Soms zou je even een ander gezichtspunt willen hebben op jouw leven om een Hartsbesluit te kunnen nemen. De essentie van de Innovatiesessie is dat jij je (weer) afgestemt op jouw Wezenlijke Zelf oftewel, los van alle programmeringen: jouw Oorspronkelijk Zijn. In dat moment geef jij jezelf de benodigde inzichten.
De Innovatiesessie is een één-op-één ontmoeting, waarin alle tijd en ruimte is voor jouw persoonlijke vraag of thema dat om aandacht vraagt.
Lees hier verder voor meer details.

Human Innovator Belevenis

De HI-Belevenis is een interactieve bijeenkomst gericht op het versterken van het HartBewustZijn in elk persoon van die groep rond een actueel thema. Het uitgangspunt daarbij is Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens en de toepassing of uitwerking daarvan in het dagelijks leven en/of in de organisatie.
Deze bijeenkomsten vinden plaats op verzoek van jou en jouw groep (particulieren of organisatie). Spreekt dit je aan neem dan contact met ons op.
Lees hier verder voor meer details.

Achtergrond informatie

Human innovator heeft ook twee boeken uitgegeven om de achtergronden inzichtelijk te maken voor een groter publiek dat van binnenuit wil bijdragen aan de verandering, Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens en de Aarde.
Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens - het boek

Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens

Leef het HartBewustZijn in jouw dagelijks leven
In Juli 2022 is ons boek, uitgegeven in eigen beheer, uitgekomen. Het is een boek dat verder gaat dan kennisoverdracht; door de energetisch gelaagde informatie is het ook een energiedrager geworden van Hartfrequentie. Het nodigt uit om te lezen èn te ervaren vanuit je Hart, voorbij het brein en meteen toe te passen. Onder andere onderstaande vragen dienen als inspiratie voor zelfonderzoek:
  • De mensheid en de wereld zitten midden in een grondige verandering, maar wat betekent dat werkelijk?
  • Is de mens klaar om de verantwoordelijkheid te dragen voor zelfbestuur, nadat hij eeuwenlang in een opgelegde afhankelijkheid heeft gefunctioneerd van een externe autoriteit?
  • Ben jij klaar voor een nieuwe realiteit waarin het HartBewustZijn, als vonk in jouw aanwezig, leidend is?
  • Ben jij klaar om te zijn wie jij werkelijk bent?
Dit boek is een praktische vertaalslag tussen de algemeen bekende dagelijkse routines en het Leven als Oorspronkelijke Mens in een wereld vol HartBewustZijn.
Lees hier meer over ons boek en bekijk een deel van de inhoud en de index.
Cocreeren Afstemming & Synergie

Co-creating Alignment & Synergy

How to realise the Vision of restoring the Earth together
In Juli 2023 is ons tweede boek, ook weer uitgegeven in eigen beheer, uitgekomen. Dit Engelstalige boek geeft inzichten, op basis van werkervaringen, voor het terugdraaien van de eeuwen-oude fragmentatie en compartimentalisatie. Het terugdraaien is een cruciale stap in de richting van het Eerherstel van de Eénheid en de balans tussen de Mens de de planeet Aarde. Dit is de essentie van Afstemming & Synergie.
Het boek geeft tevens antwoord op onderstaande vragen:
  • Hoe kunnen mensen, organisaties en projecten meer effectief samenwerken?
  • Hoe kan ik als individu bijdragen aan het herstel van de Aarde?
  • Hoe kan ik onze gemeenschappelijke visie formuleren en tot uitvoer brengen?
Dit boek is een praktische vertaalslag met voorbeelden vanuit Niek's werk. Lees hier meer over dit boek en neem een kijkje in een deel van de inhoud.

Voor wie?

De activiteiten van Human Innovator zijn voor nieuwsgierige mensen die het contact met zich Zelf willen verstevigen, om zo vanuit Zelfbestuur hun wereld te creëren.
Jij wilt graag vanuit HartBewustZijn deze autonome positie leidend laten zijn in jouw dagelijks leven. Daarnaast wil jij de benodigde vaardigheden opnieuw her-inneren, oftewel eigenmaken, op een toegankelijke en praktische manier.
Je bent bereid om met zorg, onderscheidingsvermogen en compassie voor jezelf, alles wat daar nog tussen staat te onderzoeken. Daarna kun jij een keuze maken vanuit jouw Hart.
Spreekt dit jou aan? Neem dan contact met ons op.

Impact

Wanneer jij opstaat en jouw autonomie en autoriteit claimt, heeft dat een directe impact op jouw realiteit. Deze impact van Zelfbestuur is levensveranderend.
Het is een transitie van gefragmenteerd leven vanuit het geprogrammeerde brein naar de volledige vrijheid om als HartBewustZijn te leven.
Naast dat het invloed heeft op jouw leven, werkt het ook door in elk leven wat jij aanraakt met jouw Hartfrequentie.
Door jouw actieve deelname draag jij bij aan het fors opengaan van het collectieve HartBewustZijn en de volledige Vrijheid van de Mensheid.

Wat je kunt verwachten

Human Innovator faciliteert transformatie processen met oog op de praktische toepasbaarheid, zodat jij het direct kunt gebruiken in jouw dagelijks leven.
De werkwijze is een combinatie van gelaagde informatie, een interactieve uitwisseling én her-inneren van Oorspronkelijke Vaardigheden, zoals bijvoorbeeld Defragmenteren en Onvoorwaardelijke Waarnemen.  
Dit is ontwikkeld door ons vanuit verschillende invalshoeken, informatiebronnen en Levens-Inspiratie gericht op paradigma verschuivingen in Bewustzijn.

HI Art en Inspiratiefilms

Jolande maakt Kunst-werkjes en Knuffelpopjes Pitje Organite die energiedragers zijn van Hartfrequentie. Deze Hartfrequentie her-innert de vonk HartBewustZijn in jou. In de webwinkel HI Art zijn deze verkrijgbaar of te bestellen als jij het specifiek op jou afgestemd wilt hebben. Lees hier verder.
Onze andere webwinkel InspiratieFilms heeft een 100-plus speciaal geslecteerde films die jou uitnodigen verder te kijken. Deze inspirerende films kun je meerdere keren bekijken, roepen soms ook vragen op, illustreren de rol van percepties en zijn ook te gebruiken in Zelfonderzoek. Lees hier verder.

Verdere informatie

Wil je meer informatie of heb je nog een vraag, neem dan contact op met Jolande.
Terug naar de inhoud