Eerherstel M&A - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Eerherstel M&A

Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens & Aarde

Stel je voor

Een Menselijke Beschaving die in volledige Liefde en Respect voor alles dat leeft en is. Een beschaving waarin dualiteit, strijd, verdeel & heers, Power-over-others, etc. afwezig zijn en waar Mensen begrip, verwondering, vreugde, heelheid en geluk ervaren.
Een Aarde, waar de Mensen een Natuurlijke Scheppingskracht hebben vanuit de Broncode van Schepping. Waar de Mensen ook dienstbaar zijn aan de Aarde, ook wel de Blauwe Planeet genoemd als deel van een veel groter stelsel van beschavingen.
Oneindige mogelijkheden
Een Menselijke Beschaving die beschermer is van de Aarde welke een Levende Bibliotheek is. Waar de Mensen als een bijzonder type bibliotheekkaart de informatie doorgeven aan elke galactische bezoeker van deze Levende Bibliotheek. Een Aarde, waar de Vrije Wil een Galactische wet is.
Een Aarde in een Universum waar Tijd niet bestaat, alleen het Nu. Waar daardoor ook geen geboorte en dood bestaat en de Mens onsterfelijk is.
Waar de Mens een organisch Bewustzijn heeft dat je kunt omschrijven als Goddelijk, de mens zoals hij Oorspronkelijk is, de Oorspronkelijke Mens.
Dat is wie wij als mens op deze Aarde, nu nog steeds zijn, de Oorspronkelijke Mens.

De realiteit was echter anders

Maar waarom voelde het dan niet zo en ervaarden we juist zo vaak de onmacht om iets te veranderen in ons leven?
In de realiteit van alledag waren wij tot voor kort, zonder dat we het als persoonlijkheid (ego) wisten, het resultaat van een Vervorming. Zie het als een hack in een computersysteem. Deze vervorming was gemaakt door de Gedachten van een andere, artificiële, intelligentie. Die vervorming schermde 99% van het Oorspronkelijk Bewustzijn af en verving dit met een vervormd hybride bewustzijn. Het vervormde hybride bewustzijn bestond uit minimaal organisch en was aangevuld met artificieel bewustzijn. Het was een bewustzijn waar we vanuit onze dagelijkse realiteit ‘ik’ en ‘mijn wereld’ tegen zeiden en wat ons brein als ‘absoluut normaal’ registreerde en als uitgangspunt voor ons leven hanteerde.
Handen in het haar
En nu komt de aap uit de mouw: In deze vervormde werkelijkheid geloofde jij dat het vervormde beeld van jezelf, welke je ziet in een zogenaamde lachspiegel, werkelijk JIJ was. Je geloofde 100% wat je zag, voelde, hoorde en proefde met jouw zintuigen.
Bijvoorbeeld, je zag jezelf vooral als iemand die “met de handen in het haar zat”, terwijl je door die vervorming geen idee had hoe Waarachtig Mooi en Groots je ècht, van nature, bent.
Dit vervormd bewustzijn, zoals gezegd gebaseerd op de gedachten van die andere intelligentie, ervoer weinig tot geen eigen zeggenschap en scheppingskracht. Sterker, het ervoer vooral het ondergeschikt zijn aan iets buiten zichzelf. Het was deze vervorming waarin strijd de boventoon voerde, angst een middel was om de Mens in die vervorming (gefragmenteerde staat van Zijn) gevangen te houden en waarin het opengaan van Oorspronkelijk HartBewustZijn ontmoedigd en zelfs opzettelijk gefrustreerd werd.
Een vervormd bewustzijn wat zich manifesteerde in een fysiek lichaam van atomen. Een lichaam met een neurologisch systeem en brein dat de vervorming in stand hield door alarm te slaan in ons denken (gedachten) en gevoelens wanneer de Mens zijn Bewustzijn expandeerde buiten de overgebleven 1% van het Oorspronkelijk HartBewustZijn. Dit is de poortwachter, die zo vaak voelbaar en als je goed oplette, ook zichtbaar was bij jezelf en bij anderen (meer details in ons boek Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens).
Controle over de perceptie van de Mens en dus controle over wat de Mens dacht (elke gedachte) en voelde (elke emotie) was één van de middelen/methodes om de Mens in de vervorming van zijn dagelijks leven te houden (waarin ze vergaten waren wie zij Wezenlijk Zijn). Zwart-wit gezegd: de vervormde mens liet zich leiden en definiëren door omstandigheden en manipulaties gericht op angst vergroten bij en controle krijgen over, de mensheid.
Sterker nog, indien de vervormde realiteit ter discussie werd gesteld zou een vervormd bewustzijn, welke een vervormde realiteit (onze perceptie van de werkelijkheid) projecteerde die levensecht leek, deze vervorming met ‘hand en tand’ verdedigd hebben (actie - reactie). De Mens, Human Being, was zo verworden tot Human Doing.
Wanneer we de vervormde realiteit enkel als de enige echte realiteit zouden zien en leven, kon een gevoel van diepe ongekende eenzaamheid ontstaan ten gevolge van het uit de verbinding zijn met ons Wezenlijke Zelf, met het Oorspronkelijke HartBewustZijn.
Het terugdraaien van de fragmentatie en compartimentalisatie is dan ook een cruciale stap in de richting van het Eerherstel van de Eénheid. Dit is de essentie van Afstemming & synergie, zoals beschreven in het Engelstalige boek 'Co-creating Alignment & Synergy, How to realise the Vision of restoring the Earth together.'

Her-inner hoe Groots jij bent

Bovenstaande Metatron Cube matrix-realiteit is inmiddels geschiedenis geworden en in de periode 2022-2023 vervangen door de Tesseract Cube matrix-realiteit. In deze nieuwe matrix-realiteit is nog steeds sprake van enige controle, maar zal ook het HartBewustZijn fors opengaan.
Dit gebeurt omdat, jij met jouw Aan-dacht en Aan-wezigheid in jouw dagelijks leven het HartBewustZijn áán zet in jezelf. Hierdoor breng jij het organisch HartBewustZijn in het morfisch veld, wat betekent dat er unieke nieuwe mogelijkheden komen vanuit het HartBewustZijn. Dit is een geaccepteerd gegeven in de Tesseract Cube matrix en ondersteunt het herstel van de planeet Aarde.
We zijn op dat punt in het NU aanbeland dat steeds meer Mensen hun vervormde bewustzijn loslaten tijdens het opengaan van hun HartBewustZijn. Dit is een waarachtig moedige eerste stap in het Her-inneren van de Oorspronkelijke Mens! Deze Her-innering zal steeds krachtiger worden wanneer we, met compassie voor onszelf en anderen, dagelijks de residuen van de vervormingen gaan ont-dekken, waarnemen en loslaten. Kortom, het is nu de tijd voor Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens die jij bent.
Ons onderzoek en ervaring in dit en andere processen hebben wij uitgebreid beschreven in onze boeken, Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens en Co-creating Alignment & Synergy.
Terug naar de inhoud