Over ons - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud
Onze Visie
De Mensheid is één Organisme welke in afgestemde verbinding Leeft met de Aarde

Over Ons

Jolande Pit

In Oorsprong is er ongedefinieerd Bewustzijn wat zich in vorm kan uiten. De vormen die ik verkies in deze realiteit zijn proces facilitator en Frequentie Kunstenaar. Mijn passie is jou Her-Inneren en Bekrachtigen in wie jij Wezenlijk Bent.
Mijn Kernwaarde is Energie hooghouden, ook wel ‘Holding Space’ genoemd. Dit heb ik altijd al in mijn leven gedaan prive en vroeger in mijn wer als (psychiatrisch) verpleegkundige (1986-2008), haptonomische zwangerschapsbegeleidster (1999-2011) en craniosacraal therapeute (2008-2018).
Al vanaf mijn komst op Aarde heb ik de programmering van de Mens in deze gecontroleerde realiteit bestudeerd. Uit lijfsbehoud heb ik mij zo jong als ik was gerealiseerd dat mijn Oorspronkelijke Licht niet begrepen en geaccepteerd werd in deze realiteit. Dien ten gevolge heb ik mezelf geleerd 'aan te passen' middels mezelf te programmeren. In deze leerschool is mijn Bronkracht altijd sterk aanwezig gebleven en heb ik vanaf mijn 18e jaar mezelf geleerd via allerlei vormen van (zelf)studie te deprogrammeren. Door beide kanten (programmeren en deprogrammeren) zo grondig eigen te hebben gemaakt ben ik een brug geworden tussen het Oude en het Nieuwe.
De transformatie van het Oude (Matrix)  naar het Nieuwe (Oorspronkelijk Bewustzijn) samen met jou herkenbaar en praktisch toepasbaar maken in het dagelijks leven is mijn talent als facilitator van de Innovatiesessies en Playshops van Human Innovator.
Human innovator (f)

Niek van Duivenbooden

In wezen ben ik door allerlei (wetenschappelijke en persoonsgerichte) opleidingen en werkervaringen een combinatie geworden van een visionair, onderzoeker, coach, trainer, facilitator en inspirator. Van daaruit spreek ik mensen aan om hun Oorspronkelijke Mens te leven op aarde door te sturen op hun veelzijdigheid en het kunnen verleggen van grenzen.
Het is mijn passie om mensen en teams te begeleiden hun Wezen in te zetten om hun eigen leven in deze dimensie vorm te geven in verbinding met anderen gericht op het herstel van de Aarde in al haar facetten. Eén werkvorm past dan ook niet bij mij en dat is waarom ik ook meerdere bedrijven heb opgezet.
Ik breng graag het geleerde meteen in de praktijk, dat maakt dat ik ook Lead by Example. Mijn focus is om impact te creëren in Afrikaanse landen door ‘Synergy & Alignment’ te creëren via ons bedrijf Trimpact. Daarnaast coach ik organisaties en hun medewerkers binnen ons bedrijf Inspired People Work. Vanuit onze passie voor films en onze ervaring dat bepaalde films inspirerend zijn en het verdienen ze vaker te bekijken is onze webwinkel InspiratieFilms onstaan.
Jolande en ik doen samen onderzoek in Bewustzijn, we schrijven onze blogs daarover, creëren nieuwe werkvormen en ondersteunen verschillende processen en organisaties. Ik faciliteer Innovatiesessies en teambuilding workshops met name gericht op organisaties en hun management en medewerkers. Het ondersteunen van organisaties om het Aarde Herstel Plan te integreren in hun bedrijfsvisie en missie is het vertrekpunt.
Human innovator NvD
Shifting energy
Terug naar de inhoud