Over ons - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Over ons

Contact & Over Ons
Onze Visie
De Mensheid is één Organisme welke in afgestemde verbinding Leeft met de Aarde

Over Ons

Human innovator (f)

Jolande Pit

In Oorsprong is er ongedefinieerd Bewustzijn wat zich in vorm kan uiten. De vormen die ik verkies in deze realiteit zijn proces facilitator, schrijver, spreker en Frequentie Kunstenaar. Mijn passie is jou laten Her-Inneren en Bekrachtigen in wie jij Wezenlijk Bent.
Mijn Kernwaarde is Energie hooghouden, ook wel ‘Holding Space’ genoemd. Dit heb ik altijd al in mijn leven gedaan prive en vroeger in mijn werk als (psychiatrisch) verpleegkundige (1986-2008), haptonomische zwangerschapsbegeleidster (1999-2011) en craniosacraal therapeute (2008-2018).
Al vanaf mijn komst op Aarde heb ik de programmering van de Mens in deze gecontroleerde realiteit bestudeerd. Uit lijfsbehoud heb ik mij, zo jong als ik was, (onbewust) gerealiseerd dat mijn Oorspronkelijke Licht niet begrepen en geaccepteerd werd in deze realiteit. Dientengevolge heb ik mezelf geleerd 'aan te passen' middels mezelf te programmeren. In deze leerschool is mijn HartBewustZijn altijd aanwezig gebleven.
Van jongs af aan heb ik geschreven om mijzelf en de wereld beter te begrijpen. Het schrijven was (en is) mijn manier van zelfonderzoek en dat heb ik vanaf mijn 18e jaar uitgebreid  met allerlei vormen van (zelf)studie om mijzelf te leren deprogrammeren. Door beide kanten (programmeren en deprogrammeren) zo grondig eigen te hebben gemaakt ben ik een brug geworden tussen de (software) mechanismen van het hybride (breingestuurd) bewustzijn en het openen van het (organisch) HartBewustZijn.
De aarde en de Mensheid zit nu in een transitie, namelijk van een sterk gecontroleerde realiteit en hybride bewustzijn naar Zelfbestuur en het (verder) opengaan van het Oorspronkelijk HartBewustZijn. Deze transistie herkenbaar, voelbaar en praktisch toepasbaar maken in het dagelijks leven, is mijn talent als facilitator van de Innovatie sessie, Frequentie Kunstenaar, schrijver en spreker.

Niek van Duivenbooden

In wezen ben ik door allerlei (wetenschappelijke en persoonsgerichte) opleidingen en werkervaringen een combinatie geworden van een visionair, onderzoeker, coach, trainer, facilitator en inspirator. Van daaruit spreek ik mensen aan om hun Oorsprong te leven op aarde, door hun aan te moedigen hun veelzijdigheid te onderzoeken en keuzes te maken vanuit het Hart.
Het is mijn passie om mensen en teams te begeleiden hun Wezen in te zetten om hun eigen leven in deze dimensie vorm te geven, in verbinding met anderen en gericht op het herstel van de Aarde in al haar facetten. De Mens is een multidimensionaal wezen en kent oneindige mogelijkheden, zo sta ik ook in het leven en dat is waarom ik meerdere bedrijven heb opgezet en anderen daarbij heb geholpen.
Ik breng graag het geleerde meteen in de praktijk, dat maakt dat ik ook Lead by Example. Mijn focus is sinds 1984 op het creëren van impact in Afrikaanse landen door ‘Afstemming & Synergie’ te bewerkstelligen tussen mensen, projecten en andere partijen. Via ons bedrijf Trimpact doe ik dat sinds 2015.
Human innovator NvD
In Nederland coach ik organisaties en hun medewerkers, bijvoorbeeld op het gebied van Klantgerichte of Zorgvuldige communicatie via ons bedrijf Inspired People Work. Afstemming en synergie begint met jezelf en daarom is mijn ingangspunt van de coaching het meest dicht bij de persoon: het leven van persoonlijke talenten en passie.
Vanuit de gemeenschappelijke passie voor films en onze ervaring dat bepaalde films inspirerend zijn en ze het verdienen om vaker bekeken te worden om alle informatie er uit te halen, is onze webwinkel InspiratieFilms ontstaan. Wij verwijzen regelmatig naar films waarin meer te zien valt dan op het eerste oog lijkt.
Binnen Human innovator faciliteer ik Innovatiesessies en teambuilding workshops met name gericht op organisaties en hun management en medewerkers. Het ondersteunen van organisaties om hun versie van het Aarde Herstel Plan te ontwikkelen en te integreren in hun bedrijfsvisie en missie, is het vertrekpunt.

Zorgvuldig communiceren, ondernemen en samenwerken

Wij hebben samen verschillende werkvormen ontwikkeld gericht op het in beweging brengen van energie. Onze kernkwaliteit is een nieuw organisch informatieveld (hartfrequentie) inbrengen, dat automatisch energie in beweging zet. Het bedrijf dat al onze werkzaamheden omvat heet dan ook Shifting Energy. Human Innovator is daar een belangrijk onderdeel van.
Wij doen samen onderzoek in Bewustzijn, we hebben daarover in de periode van 2017-2021 blogs geschreven en inmiddels zijn die vervangen door ons boek Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens - Leef het HartBewustZijn in jouw dagelijks leven (2022). Gebruikmakend van onze ervaringen hebben wij de dagelijkse ontdekkingen benut om een vertaalslag te maken tussen de algemeen bekende dagelijkse routines en het, nog bijna onbekende, Leven als Oorspronkelijke Mens in een wereld vol HartBewustZijn. Als aanvulling hierop heeft Niek de essentie van zijn professionele ervaring (sinds 1995) met Alignement & Synergy tussen mensen, projecten en organisaties in een praktisch boek samengebracht. Het Engelstalige boek is getiteld How to create Alignement and Synergy (2023)
Daarnaast creëren wij samen nieuwe werkvormen en ondersteunen wij verschillende processen en organisaties.
Zorgvuldigheid is de kernwaarde van elk Oorspronkelijk Mens. Het betekent in gelijkwaardigheid en zelfbestuur, zorg hebben voor elkaar en elke Schepping. In de praktijk betekent dit oog hebben voor de impact van elke gezamelijke en individuele of persoonlijke (re)actie op jouw medemens, omgeving, communicatie, transparantie, integriteit, autoriteit en soevereiniteit. In onze boeken en tijdens de HI Belevenis die wij geven, gaan we daar dieper op in.
Zonnebloem
Terug naar de inhoud