1. Speciaal Zijn - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Tweeluik

Door de Ervaring heen gaan


Bewust-wording kent vele vormen. Sommige mensen gaan op cursus en denken dat het daarmee gedaan is. In onze ervaring begint het juist pas echt na die cursus. Het dagelijkse leven is de ‘leerschool’ omdat het geleerde dan wezenlijk onderdeel van ons wordt. Het sijpelt als het ware door onze hele manifestatie op deze aarde heen om ons uiteindelijk de mogelijkheid te bieden ons te realiseren dat we als Oorspronkelijke Mens ongedefinieerd BewustZijn zijn. Om op dat punt te komen moeten we echter wel letterlijk en figuurlijk door de ervaring heen gaan.
Dit blog is een tweeluik. We nemen allereerst de ingang van Speciaal zijn en om het bovenstaande te verduidelijken, in het tweede deel die van onze zintuigen c.q. de zintuigelijke ervaring

Speciaal Zijn

Hoe vaak gebruiken we in ons taalgebruik niet de woorden ‘Wat bijzonder’, ‘Jij bent erg speciaal’ en ‘Speciaal voor jou ….’. In eerste instantie klinkt dit empowerend en voelt dit prettig zelfs liefdevol aan. Speciaal Zijn lijkt op vele manieren verweven te zitten in de gehele maatschappij; we groeien er letterlijk in op. Echter we ontdekten bij toeval ook een andere kant. Dit was zo’n eye-opener, dat we dit onderwerp kozen om eens nader te onderzoeken binnen ons dagelijks leven en wat we verder waarnemen.
youngest

Speciaal zijn in het dagelijks leven

Dicht bij huis en wellicht het meest herkenbaar voor iedereen is Speciaal Zijn in de familie dynamiek. Bijvoorbeeld, als oudste kind ben je Speciaal omdat je het eerste kind bent. In de beleving van het oudste kind verdwijnt die Speciale positie met de komst van een broertje of zusje. De Speciale Volledige aandacht van de ouders voor het oudste kind moet ineens gedeeld worden met de nieuw geborene. Dit kan versterkt worden wanneer er bij de geboorte van de tweede complicaties zijn geweest. Aansluitend hierop kan Speciaal Zijn ook de mate zijn waarin een kind lijkt op of de naam krijgt van één van de (groot)ouders of een ander al dan niet geliefd familielid.
In ons werk zien we hoe bepaalde personen die op een invloedrijke positie zitten die passend is voor hun missie op Aarde, Speciaal worden gemaakt door anderen. Dit terwijl desbetreffende personen het werk doen dat nodig is om hun missie te vervullen en daar geen speciale waarde aan toekennen. Wat je dan soms toch wel ziet gebeuren is dat anderen zo’n nuchtere houding niet willen of kunnen accepteren. Ze gaan daar dan toch aandacht op vestigen, hetzij direct hetzij met een grapje. Ze maken daarmee deze perso(o)n(en) alsnog Speciaal, in elk geval voor zichzelf en via hun boodschap naar anderen.
Een derde voorbeeld van Speciaal Zijn is een persoon die zich steeds opnieuw beroept op het zijn van een uitzondering. Deze mensen vinden dat ze in een Speciale situatie of positie verkeren, waarin verwacht, dan wel geëist wordt, dat daar rekening mee wordt gehouden. Op deze wijze Speciaal Zijn kan met zich meebrengen dat er geen ruimte is voor zelfreflectie noch voor het verwerken van feedback. Welke mensen ken jij die zich niet laten aanspreken op hun gedrag dan wel verantwoordelijkheden omdat ze Speciaal Zijn?
Letting go
We zouden geen mens zijn, als we zelf het programma Speciaal Zijn ook niet zouden leven. Een hardnekkige is, doorgaans onbewust, onszelf constant te vergelijken met anderen. Bijvoorbeeld wanneer je ziet hoe een ander bepaalde waardering krijgt en jij niet. Of hoe een ander bepaalde talenten heeft en jij niet. Wanneer iemand hierdoor zichzelf klein maakt ten opzichte van anderen of uit zogenaamde bescheidenheid, dan maakt die persoon zichzelf toch ook weer Speciaal, maar dan in het tegenoverstelde: “Ik ben de enige die dat niet heeft”.
Tot slot moet men erkennen dat het Speciaal Zijn volkomen anders is dan het bemind worden (wat uit het Hart komt), maar vaak verward wordt met liefde omdat het zo goed voelt (effect van de zintuigen; zie deel 2).

Speciaal Zijn als basis van de Economie

Door dit onderzoek naar Speciaal Zijn, werden wij (Niek en Jolande) ons steeds meer bewust hoe diep ingegraven de geprogrammeerde behoefte om Speciaal te zijn zit in al ons (onbewuste) denken en voelen. Het is de geprogrammeerde persoonlijkheid die verlangt naar de beloning van Speciaal Zijn, bijvoorbeeld: erkenning, gezien worden, ertoe doen, meetellen, ergens bij horen, liefde, veiligheid, macht, controle, zekerheid, de uitverkorene zijn, goedkeuring, bestaansrecht, etc.
Het is ons bekend dat in het systeem van de overheersers van de Aarde, de zogenaamde 1% Elite of Deep State, Speciaal Zijn gebruikt wordt als middel en de drijfveer is om als individu alles te doen wat nodig is voor de ultieme erkenning van hun leider. Bijvoorbeeld er wordt tegen verschillende personen gezegd dat de persoon in kwestie De Uitverkorene is. Elke persoon denkt dat hij/zij de enige is die de Uitverkorene is. De belofte die hen gedaan wordt is de hoogst mogelijke positie van macht binnen het bedrijf, de groep, een land en uiteindelijk over de wereld. Hierdoor ontstaat er per definitie competitie op allerlei gebied in diverse organisaties en worden mensen tegen elkaar uitgespeeld.
Competitie bestaat op het werk, in de sport, in het onderwijs, enzovoort. Wanneer we goed kijken kunnen we overal wel een vorm van competitie zien. De winnaar wordt beloond, de verliezer druipt af. Allebei zijn ze Speciaal en dat wordt in stand gehouden door de manier waarop onze maatschappij georganiseerd is en onze economie draait.
Being a puppet

Speciaal Zijn als vorm van manipulatie (mind control)

Speciaal Zijn betekent, in onze waarneming en ervaring, altijd een afscheiding met de ander welke gebaseerd is op angst, controle en gevangenschap. Het zoete Speciaal maken werkt als verleiding (inspinnen) en eenmaal binnen, komt de aap uit de mouw. Je ziet dat duidelijk in veel films, maar in het dagelijkse leven is het vaak nog zo subtiel en onvoorstelbaar.
Een persoon kan namelijk ook als Speciaal gepresenteerd worden aan het grote publiek met een speciaal doel, bijvoorbeeld om de perceptie van de meerderheid van de mensen te beïnvloeden. De persoon in kwestie zal dan de boodschap verspreiden die hem opgedragen is door het systeem met als doel controle over de massa. Vaak zijn deze personen beroemd om hun maatschappelijke, ogenschijnlijk positieve rol als zogenaamde 'redder' of als een spiritueel leider.
Nu dat mechanisme kristalhelder is geworden, kunnen we ook concluderen dat ons verlangen naar Speciaal Zijn ons ook altijd, in meer of mindere mate, heeft beperkt in het aangaan van gelijkwaardige relaties. Daarom zijn combinaties van mensen met bepaalde karakterstructuren ook zo logisch want ze versterken elkaar in het Speciaal Zijn.
Door het Speciaal zijn ontstaat er dan ook in de relatie een subtiele ‘Power over others’ (zie deel 1 van trilogie). Degene die de ander Speciaal maakt bouwt zo een emotionele schuld op bij de Speciale persoon. Deze schuld zal die persoon ooit een keer moeten terugbetalen (emotioneel of fysiek), maar dat vertellen ze er niet bij als ze iemand Speciaal maken.
Hoeveel mensen in jouw directe omgeving ken jij waarvan je weet of voelt dat ze zichzelf om wat voor een reden dan ook Speciaal genoeg vinden om de positie van Centrum in jòuw leven op te eisen? Of het nou je partner, familie, collega, werkgever, buren of vrienden zijn, het kan in allerlei relaties voorkomen. Wellicht zijn dit er meer dan je in eerste instantie zou denken.
Als je op Speciaal Zijn gaat letten in jouw omgeving (buitenwereld), zul je vast gaan opmerken hoe door woordkeuzes met betrekking tot Speciaal Zijn er direct een ongelijkheid ingebracht wordt, die al dan niet bewust wordt ingezet om de ander te beïnvloeden of te manipuleren. Bijvoorbeeld, bij de woordkeuzes in aanmoedigingen of juist het afkraken zien we dat terug. Hoe vaak wordt een aanmoediging om door te zetten niet verwoord door de beloning van Speciaal Zijn in het vooruitzicht te stellen? Soms letterlijk: bijvoorbeeld “Jij wilt toch naar het eerste team, naar de universiteit, de baas opvolgen, etc.?” of afkraken met “Jij, nietsnut” (underdog  Speciaal). Soms is het verborgen, als achterliggende boodschap in de gegeven reactie: “Wat zou je moeder/vader hier wel niet van zeggen?”
Speciaal Zijn of Speciaal gemaakt worden lijkt daardoor dus ook een vorm van mind control te zijn waarin nog oude pijnlijke herinneringen dan wel trauma’s bewust geraakt worden. Hierdoor wordt de geprogrammeerde overlevingsstrategie geactiveerd maar net niet volbracht (geregistreerd door onze vijf basis zintuigen, zie deel 2). Het geïnstalleerde programma behoudt hiermee altijd een onvervuld ‘verlangen' nog beter ‘beter zijn best te doen’ om uiteindelijk toch Speciaal te kunnen worden. Door dit onvervuld verlangen wordt de persoonlijkheid in het web getrokken waarin iedereen speciaal is dan wel een ander speciaal maakt om zo mee te doen aan de ratrace van oneindige competitie om maar die ultieme beloning te krijgen. Door Speciaal te zijn stopt weliswaar de pijn van het trauma, maar er is niets opgelost want het programma draait nog steeds, waardoor je in dat web blijft zitten.
Framed in the web

Het web van Speciaal Zijn

Het programma Speciaal Zijn is vaak zo onbewust en onzichtbaar dat het niet persé herkenbare dominante nare mensen betreft, maar dat het juist ook lieve aardige mensen kunnen zijn.
Als je op Speciaal Zijn gaat letten in jezelf (binnenwereld) zul je merken hoe dit programma in jou leeft en hoe jij reageert in het web van Speciaal Zijn.
Bijvoorbeeld, in welke (subtiele) mate vind jij je zelf Speciaal of word jij Speciaal gemaakt in het leven van iemand anders? Geeft het gevoel van Speciaal Zijn jou kracht of het gevoel van geliefd zijn of juist het tegenovergestelde?
En hoe interacteer jij met een Speciaal Persoon? Wanneer jij bijvoorbeeld niet aan de verwachtingen van die Speciale ander voldoet, kan jouw reactie een schuldgevoel zijn. Door onvoorspelbaar te kiezen voor jezelf kun je ook andere reacties in jezelf waarnemen zoals trots, opluchting en blijheid. Voor de Speciale andere persoon kan jouw reactie weer aanleiding zijn voor een verbale en/of non-verbale reactie in de vorm van verwijten, teleurstelling, boosheid, bedroefd, etc. Hij of zij zal op zijn zachts gezegd de discussie met je aangaan en een bepaalde mate van druk uitoefenen. Wanneer je deze reacties probeert te voorkomen door je aan te passen aan de verwachtingen van die Speciale ander en/of het omzeilen van mogelijke angsten van jezelf, dan zit je zogezegd gevangen in het web van Speciaal Zijn.
Wie kan niet de momenten terughalen in zijn of haar leven waarin hij of zij zich heeft teruggehouden in zijn/haar Grootsheid te leven uit zorg of angst een ander te kort te doen, voorbij te streven, in de steek te laten, teleur te stellen, enzovoort? Als je dat voor jezelf bekijkt en onderzoekt, is die ander dan werkelijk zo Speciaal (geweest) dat je die relatie niet op het spel wilde zetten door niet jouw Grootsheid te leven? Of is die relatie zo Speciaal dat het not done is (in de ogen van wie of wat?) om Volledig je Zelf te Zijn in al jouw Grootsheid? Of is het Speciaal om jouw Wezenlijke Zelf te negeren ten dienste van iets of iemand anders?

Van Speciaal Zijn naar Bewuste Keuze

Terugkijkend kunnen we zeggen dat wij in het verleden onbewuste keuzes gemaakt hebben vanuit Speciaal Zijn of Speciaal willen Zijn gericht op de impliciete of expliciete bijbehorende beloning. We herkennen nu dat het Speciaal Zijn in feite ging om een bewustzijnsvernauwing die ons zodanig in het lichaam trok (rol van de zintuigen, zie deel 2) dat we enkel die realiteit als enige realiteit konden ervaren. Hierdoor maakten we ons zelf emotioneel chantabel en afhankelijk van anderen. Dus komt nu de vraag op “Hoe kan het anders?”
chosing wisely
Hierboven hebben we al geschreven dat alert zijn (waarnemen) in de buiten- en binnenwereld van groot belang is om het mechanisme door te krijgen. Met de nieuwe inzichten kun je bewust kiezen hoe je hiermee om wilt gaan.
De keuzes die wijzelf maken vanuit ons Wezenlijke Zelf staan los van elke reactie in onszelf dan wel van de ander. Het maakt ons soeverein en vrij van (emotionele) chantage. In onze ervaring heeft ons Wezenlijke Zelf een missie hier op Aarde, namelijk bijdragen aan het Herstel van de Aarde, die door de persoonlijkheid heen wordt uitgevoerd.
Onze keuzes zijn dienstbaar aan deze missie en elke relatie daarin is dienstbaar aan het gemeenschappelijke doel. We zijn met z’n allen afgestemd op het gezamenlijke doel. De strategie kan anders zijn, maar het gemeenschappelijke doel is leidend. In zo’n relatie of samenwerkingsverband is iedereen nodig en is niemand Speciaal, enkel Gelijk-Waardig.
De komende tijd wordt cruciaal om als Mensheid keuzes te maken. Kiezen we voor het oude vertrouwde programma Speciaal Zijn of stappen we in een nieuwe wereld waarin ons bewustzijn nog verder zal opengaan en een paradigmaverschuiving in de Mensheid en op de Aarde kan plaatsvinden? Kunnen we onszelf en anderen vergeven vanuit het Hart? Hierdoor kan dan veel vastgezette energie vrijkomen. We zullen letterlijk zien en ervaren dat deze realiteit niet de enige realiteit is die er bestaat. In deze nieuwe realiteit zullen we ook zien dat de Aardse Mensheid niet de enige beschaving is die leeft in het Universum, maar dat er vele beschavingen zijn binnen het Humanoïde ras en daarbuiten. De Aarde heeft haar unieke plek in het Heel-Al.
Door waarachtige Gelijk-Waardigheid kunnen wij mensen contact krijgen met onze Galactische Familie. In die relatie van Gelijkwaardigheid zullen wij en zij onvoorwaardelijk geliefd zijn en onvoorwaardelijk gerespecteerd worden. Is dit de paradigmaverschuiving die we kunnen verwachten? Het is aan eenieder van ons om dwars door de ervaring heen, hiervoor te gaan door te kiezen vanuit het hart.
Hoe we kunnen voorkomen om gevangen te blijven in en door dit lichaam bespreken in deel 2 van dit Tweeluik.Jolande & Niek
13 November 2020
Terug naar de inhoud