3. Autoriteit nemen - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Trilogie
De Onlogica van Verandering
voor de Persoonlijkheid


3. Autoriteit nemen

In deel 1 Power Within en deel 2 Reptielenbrein van deze trilogie hebben wij onze waarneming beschreven over hoe de Mens als Oorspronkelijk Bewustzijn, dusdanig gehackt is dat we nu in deze 3D-realiteit (matrix) nog maar 1% van ons oorsponkelijk Bewustzijn gebruiken.

Human race, get off your knees!

Deze passende oproep is in feite de essentie van wat wij, als mensheid, NU moeten doen in de matrix. Op gaan staan in ons volle kracht, de ruggengraad rechten, zichtbaar worden en de Power Within-agenda dienen.
Doordat ons neurologische systeem en Reptielenbrein hier een stokje voor steken, gaat het “op GÀÀN staan” (de beweging van geknield naar staan vanuit Power Within) gepaard met een fysieke sensatie, die ons brein in het algemeen vertaalt als angst.
Hier ligt precies de onlogica van verandering voor de geprogrammeerde persoonlijkheid, deze beweging brengt het voortbestaan van de soort in gevaar. Hiermee loopt het ingevoegde programma vast en wordt de beweging van opstaan gezien als onnatuurlijk.

Voor een vogel die geboren is in een kooi, is vliegen een ziekte.  
   ~ Alejandra Jodorowski
Dit is ook de onbewuste reden dat persoonlijkheden elkaar in het gareel houden en wij daarom eigenlijk geen externe schapenhond meer nodig hebben. We zorgen er zelf wel voor dat we als makke schapen in de pas blijven lopen en de autoriteit buiten onszelf blijven volgen, het systeem van Power over Others.
Robots

Autoriteit nemen versus Power over Others

In ons onderzoek ontdekten we de dunne lijn tussen Autoriteit nemen en Power over Others. Dit zullen we illustreren aan de hand van de twee mogelijke manieren waarop je kunt reageren op dezelfde situatie wanneer de ander jou triggert (op welke manier dan ook) om te reageren.
In het eerste geval, is de reactie (vecht, vlucht, verlammen) dat jij bijvoorbeeld de ander als repliek direct de mond snoert op een niet mis te verstane wijze terwijl je het gevoel van boosheid en beledigd zijn ervaart en de adrenaline door je lijf dendert. Je houding is ‘Ik zal zeker niet buigen voor jou’!
Als door een wesp gestoken zijn en meteen in de reactie schieten (reactieve impulsen uit zelfbehoud) is vanuit de persoonlijkheid en is meegaan in de agenda Power over Others dat wordt gevoed door competitief denken en overlevingsstrategie.
In het tweede geval ervaar je wel de 'wespensteek' maar negeer je de reactieve impuls (vechten/vliegen/verlammen) en is je reactie neutraal, duidelijk en ondubbelzinnig of zelfs afwezig. Het gevoel van innerlijke rust blijft aanwezig en als waarnemer weet je dat het niets met jou te maken heeft. Reageren vanuit de waarnemer is handelen vanuit de innerlijke kracht (Power Within).
Welk geval beschrijft je huidige reactie? Het antwoord kan je helpen om de volgende stappen te nemen.

Van gefragmenteerd zijn naar Heelheid

Laten we, in het kader van ons onderzoek, er even vanuit gaan dat iedereen met een gefragmenteerd Bewustzijn hier op Aarde geboren wordt. Hierin zullen ongetwijfeld gradaties zitten, de ene persoonlijkheid zal een meer gefragmenteerd Bewustzijn hebben dan de andere.
We maken allemaal de keuze òf en in welke mate we tijd besteden in ons leven aan Zelfonderzoek en Bewustwording. Voor de mensen die hier bewust voor kiezen is de reis van Gefragmenteerd zijn naar Heelheid (defragmenteren) gestart.
In deze reis van Zelfonderzoek en Bewustwording, ontmoeten we gelijkgestemden, verzamelen we informatie via allerlei media en bronnen, wisselen we ervaringen en informatie uit en komen we de meest uiteenlopende gradaties van gefragmenteerd zijn en Heelheid tegen in het Bewustzijn van mensen.
Heart Frequency
In ons observerend onderzoek hebben we tevens gekeken naar de interactie tussen personen, en dan met name naar de aantrekkingskracht van een persoon met (meer) Heelheid voor iemand die een meer gefragmenteerd Bewustzijn kent. De Heelheid van de ene persoon kan als plakband fungeren voor de fragmenten van de andere persoon, waardoor de laatste persoon zichzelf meer Heel en compleet voelt in het contact met de ander. De persoonlijkheid ervaart dit doorgaans als (een vorm van) Verliefdheid. Het kan zelfs zo aangenaam zijn voor de persoonlijkheid met plakband aan elkaar geplakte fragmenten, dat deze persoonlijkheid ervoor kiest de reis van Zelfonderzoek en Bewustwording (tijdelijk) te staken omdat er geen nood meer is. Immers, “het zielenmaatje is gevonden”.
De fragmentatie kan aanwezig zijn in een bepaald gebied in de persoonlijkheid terwijl in dezelfde persoonlijkheid ook Heelheid aanwezig kan zijn in een ander gebied. Bijvoorbeeld: Iemand is heel bescheiden, denkt in eerste instantie aan de ander en vindt het lastig zelf ruimte in te nemen of iemand kan heel goed eigen ruimte innemen, maar vindt het lastig om ook aan de ruimte van de ander te denken. Dit kunnen we terugzien in relaties, waar twee mensen elkaar aanvullen tot een Heelheid en is deze gezamenlijk gevormde Heelheid hun verbinding. Met andere woorden ze maken elkaar compleet, maar blijven zelf incompleet.
Dit kan allemaal onderdeel zijn van onze reis van Zelfonderzoek. We zijn allemaal onderweg en groeien zo naar steeds meer Heelheid en Autonomie.

Wat is Heelheid en hoe bereiken we dat dan?  

In onze ervaring is Heelheid in deze gecontroleerde realiteit, de samenwerking van ons Wezenlijke Zelf (ons oorspronkelijk Bewustzijn – zie deel 2 Trilogie) met de persoonlijkheid (avatar) die we hebben opgelegd gekregen in deze matrix. De samenwerking vertaalt zich dat eenieder van ons op deze Awakening Journey de programmering van de persoonlijkheid herschrijft met wat hij of zij, afgestemd op zijn of haar Wezenlijke Zelf, nodig heeft om de deelname aan dit experiment, het uitvoeren van de Innerlijke Visie, tot een succes te maken.
Hierbij is Zelfonderzoek een essentieel onderdeel van de reis, waardoor de integratie van de onbegrepen stukjes (fragmentatie) van de persoonlijkheid (oftewel ego) versnelt. Daarnaast is een paradigma verschuiving in ons Bewustzijn noodzakelijk opdat we het ondenkbare durven denken, zien, onderzoeken en creëren voor het broodnodige herstel van deze planeet. Hierbij is tevens een grote dosis moed en doorzettingsvermogen nodig om alle weerstanden van onze persoonlijkheid te weerstaan om zo, dwars door de illusies van angst en vertwijfeling heen, onze Heelheid te ervaren.

De invulling van deze reis is voor iedereen uniek

Onze persoonlijke ervaring is steeds weer dat onze reacties op dat wat in ons hologram gebeurd, van essentieel belang is voor de inzichten, realisaties en toename van Heelheid die we ervaren. Reageren we vanuit de persoonlijkheid of reageren we vanuit de Waarnemer annex ons Wezenlijke Zelf?
Het resultaat van consequent Zelfonderzoek is daadwerkelijk het effect daarvan ervaren in ons zelf. Dit Zelfonderzoek houdt in dat we dagelijks tijd vrijmaken om terug te gaan naar de Waarnemer in ons, om waar te nemen (observeren), onderzoek te doen en bewuste acties te laten ontstaan op het juiste moment. Hierbij hoort voor jezelf het geduld opbrengen om te mogen leren zien, luisteren en voelen voorbij de gepresenteerde werkelijkheid en compassie houden voor wanneer je een uitglijder maakt. De effecten die wij ervaren (zoals toenemend vertrouwen en de vrijheid om vanuit ons Wezenlijke Zelf Autoriteit te nemen voor de Power Within) zijn doorslaggevend voor ons om door te gaan met onze Awakening Journey.

Het geschenk van de Heelheid

Bijzonder is ook te ervaren hoe leven vanuit Power Within onze relatie heeft verdiept. Toen we in 1999 trouwden hebben we uitgesproken dat wij “achter de maskers zouden kijken”; dat hebben we gedaan en doen we nog steeds. Inmiddels zijn we een Aards en Galactisch Team geworden en het morfisch veld reageert daarop. We ervoeren en ervaren dat het Power Within veld bekrachtigend reageert op onze Power Within acties en inderdaad wonderlijke dingen gebeuren wanneer wij in ons Vertrouwen blijven ondanks de turbulentie en druk van anderen. Uiteindelijk trekt het veld van Power over Others zich terug. Dit proces wordt versneld als wij geen voeding meer zijn voor dit ondermijnende veld; en dat is onze keuze, die zich kenmerkt door in onze Innerlijke Kracht te blijven en gepassioneerd in ons Hart Aan-Wezig te Zijn wat er ook om ons heen gebeurt.
Zie hier het belang en het geschenk van Heelheid voor de Mensheid en het Bewustzijn in alle Dimensies. Wij allemaal dragen hieraan bij door elke stap die we zetten in onze persoonlijke Awakening Journey en deze te delen met onze medereiziger(s) ter inspiratie en plezier.

Filmtip: After Earth

Jolande en Niek
Mei 2018 (gereviseerd 22 december 2019)
Terug naar de inhoud