Hart-Kompas - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Hart-Kompas

De kracht van jouw Hart is ongekend
Ondanks alles wat wij zien, horen en voelen is de Aarde als planeet eind Augustus een belangrijk punt gepasseerd op de tijdlijn waarna er enkel ruimte is voor het herstel van de Aarde en al haar bewoners.
Op zich lijkt dat gegeven vaag en zou het reacties van ongeloof kunnen oproepen als “Eerst zien dan geloven”. En terecht, zo is het miljoenen jaren gegaan waarbij goede intenties werden overschaduwd of erger nog, vernietigd. Immers de mensheid kreeg nooit de gelegenheid van externe autoriteiten om soeverein en vanuit eigen kracht (Power Within) haar Oorspronkelijke Grootsheid te manifesteren. Maar nu is er in de Matrix zoveel aan het veranderen waardoor wij als mensen eindelijk onze ware aard van scheppend wezen kunnen leven. De tijd is definitief voorbij dat de mensheid naïef en onderdanig moet zijn in ruil voor veiligheid gefaciliteerd door externe autoriteiten met een wereld-vernietigende agenda.
Helderheid

Veranderen van referentiepunt

Wat hiervoor wel noodzakelijk is, zijn een volwassen Bewust Zijn, afstemmen op Jouw Zelf en gaan staan voor jouw Hartsfrequentie. De mensheid, wij en jij, staan voor de uitdaging om daadwerkelijk in onszelf te duiken en vanuit ons Hart met innerlijke kracht ons leven, zoals wij dat voor ogen hebben (visie), te manifesteren. Immers als jij zelf nergens voor staat, vult al gauw iemand anders het letterlijk en figuurlijk voor jou in. Het referentiepunt van jouw leven ben jij Zelf. Jij beslist wat voor jou belangrijk is en hoe jij wilt bijdragen aan het herstel van de Aarde en de mensheid. Hierbij moeten oude referentiepunten gebaseerd op trauma (de essentie waardoor de oude wereld in stand bleef) getransformeerd worden in referentiepunten die gebaseerd zijn op jouw Hart-Kompas.
In onze realiteit leven wij (Jolande en Niek) zoveel mogelijk onze frequentie van Bewust Zijn gericht op het herstel van de Aarde en de Oorspronkelijke Mens. Dit manifesteert zich in ons dagelijks leven op soms bijzondere wijzen en met veel mooie gesprekken over dit onderwerp waardoor de wereld van de oude (lage) frequentie steeds meer vervaagt.
crosssing

Transformeren

Een ander belangrijk aspect voor de benodigde transformatie is het hebben en trainen van jouw onderscheidingsvermogen. Immers alle media hebben een grote rol in het suggereren hoe de wereld eruitziet (bijvoorbeeld wegens tekorten hogere prijzen van voedsel en goederen) en wat er gaat komen (bijvoorbeeld de agenda “Building Back Better”) als het aan hun opdrachtgevers zou liggen. De kracht van suggestie is hierbij enorm en ons neurologisch systeem reageert daar direct op (zie voorgaande blogs).
Een recent praktisch voorbeeld in ons leven is het volgende: bij het bestellen van een computer blijkt na enkele dagen dat de aangegeven levertijd ineens veranderd is (in plaats van de volgende werkdag zou het door de zogenaamde huidige tekorten pas in December geleverd kunnen worden). Contact hierover met de klantenservice leverde in eerste instantie niets op. De desbetreffende medewerker reageerde onverschillig: hij kan er immers ook niets aan doen en tsja zo gaat het nu eenmaal. In plaats van automatisch hierin mee te gaan hielden we onze focus op de oorspronkelijke afspraak. Vervolgens viel de verbinding met deze medewerker weg. We belden opnieuw met de klantenservice en kregen een andere medewerker aan de lijn die welwillend was en in overleg ging met haar teamleider om te kijken wat wel mogelijk is. De computer zou via een andere leverancier geleverd kunnen worden maar wel duurder. Dit accepteerden wij niet want het komt niet overeen met de oorspronkelijke afspraak dus wij kwamen met een alternatieve leverancier. Na opnieuw een korte terugkoppeling met de teamleider kon deze medewerker melden dat het product bij die leverancier besteld zou worden en dan zo spoedig mogelijk aan ons geleverd zou worden volgens de oorspronkelijke afspraak.

Verantwoordelijkheid

Het bovenstaande voorbeeld met de eerste automatische-piloot-reactie van “Ik kan er ook niets aan doen” illustreert de afwezigheid van verantwoording nemen voor gemaakte afspraken. Soms zien we dit ook terug in een (familie-, groep- of organisatie)cultuur met een zogenaamd vertrouwen in een houding van “Het komt wel goed”. In de praktijk lijkt dat echter eerder op een doorgeschoten flexibiliteit (“We zijn makkelijk”). Wat we waarnemen is ‘het verhaal’ oftewel het programma: We zijn makkelijk kan uitmonden in een onverschillige houding waarbij mensen uit de verbinding zijn met zichzelf en de ander en/of het gezamenlijke doel om zo maar geen verantwoordelijkheid te nemen voor eigen leven, visie, grenzen, passie, dromen, enzovoort.
Elkaar bij de les houden en aanspreken op de oorspronkelijke visie of afspraken wordt vaak vermeden uit angst voor afwijzing en mogelijk conflicten. Het lijkt dan allemaal leuk en gezellig, maar het is vaak de schijn ophouden. Flexibiliteit is een kernkwaliteit die echter alleen mogelijk is wanneer we aanwezig blijven in de verbinding met de ander en ons Hart-Kompas (integriteit, respect voor mijn & dijn, respect voor de soevereiniteit, volwassen bewustzijn) trouw blijven.
alignment

Onderscheidingsvermogen

Ons onderscheidingsvermogen helpt ons ook te ont-dekken wat de familie- of groepsprogrammeringen zijn die zichtbaar worden door a) een verhaal dat geleefd wordt, b) de overtuigingen, c) de verwachtingen, d) het erbij willen horen en soms zelfs e) een dogma. Vaak is dit alles gebaseerd op trauma’s (neurologisch systeem) van de persoon en dierbaren die weer programma’s oproepen en bekrachtigen (medelijden; verantwoordelijkheid overnemen, etc.).
Haal het trauma weg, respecteer Jouw Zelf en er ontstaat een zee van vrije aandacht, zelfvertrouwen en mogelijkheden.

Afgestemd Zijn

Door vanuit Jouw Zelf te leven, Afgestemd te Zijn, kan ook een Afgestemd Samen Zijn in relatie met jouw geliefde(n), collega's, gezin, etc. ontstaan. Dat is juist in deze tijd zo belangrijk om zo elkaar te helpen focus te houden op het doel van jullie Afgestemd Samen Zijn en om jullie potentie samen te leven. Vanuit onze persoonlijke ervaring van de afgelopen 23 jaar weten we hoe belangrijk Afgestemd Samen Zijn is wanneer je een Visie voor ogen hebt die grootser is dan 'elkaar gelukkig maken'.
We zien het als een Eerherstel van de Oorspronkelijke Relatie. Hierin vormen twee of meer mensen een éénheid en respecteren elkaar met behoud van ieders authenticiteit welke uitstijgt boven de geprogrammeerde persoonlijkheid. De Oorspronkelijke Relatie is in onze ogen dienstbaar aan het gezamenlijk doel (visie) en niet een doel op zichzelf. Alles wat zich onderweg in de reis hierop Aarde voordoet wordt beetgepakt, zodat de aandacht vrij blijft om samen gefocust te blijven op het gezamenlijke doel.

'En Route'

Zo wordt de nieuwe realiteit nu op dit moment gebouwd door mensen die gaan staan voor hun ideale wereld en in hun dagelijks leven dit Bewust Zijn leven en uitdragen. Of je dat nu 24/7 doet of begint met een paar seconden per dag, je bouwt mee aan de nieuwe realiteit. Door deze levenshouding gestuurd door het Hart-kompas vervaagt de oude Matrix en wordt het Aarde-Herstelplan uitgevoerd door eenieder op zijn of haar unieke wijze.


Jolande & Niek
17 September 2021, laatste update 20 September 2021
Terug naar de inhoud