Afscheid nemen - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Afscheid nemen

De kunst om deuren te sluiten en nieuwe ruimte te ervaren
Wij schrijven blogs over onderwerpen die actueel in ons leven zijn en aanleiding geven tot enerzijds onderzoek in bewustzijn en anderzijds de praktische vertaling hiervan in ons dagelijks leven (de ervaring). Hierdoor is wat we schrijven dan ook doorleefd.
De laatste weken kwamen we in ons dagelijks leven steeds weer terug op: door het ongemak heen gaan van het Onbekende en hoe Zelfvertrouwen daarin een krachtige navigator blijkt te zijn. Immers, we zijn allemaal zo bekend met deze Matrix-realiteit (vergelijkbaar met een vis in het water maar onbewust van het water) waarin we ons leven opgebouwd hebben. We kijken naar en leven als het ware in de film van anderen alsof dat de absolute waarheid is voor ons leven. We voelen ons daarin, in meer of mindere mate, comfortabel en leven veel op de automatische piloot (en zijn vergeten dat we in wezen helemaal geen vis zijn). Zodoende is dit blog een logisch vervolg op de twee voorgaande blogs over Onbekend maakt vrij en Zelfvertrouwen.
swimming without fear

Verhuizen als metafoor

De kapstok van dit blog is het feit dat wij al meer dan tien jaar op zoek zijn naar een woon-/werkplek met meer rust en natuur om ons heen. Deze zoektocht heeft ons de afgelopen jaren letterlijk naar allerlei mooie plekjes in Nederland gebracht: eerst in omgeving Zutphen, toen meer richting de Achterhoek en de laatste drie jaar in een specifiek gedeelte van Friesland. Onze zoektocht en aanstaande verhuizing blijken ook een fantastische manier om veel interne matrix-programma’s te deprogrammeren en steeds meer in contact te komen en te zijn met ons Hogere Zelf, Innerlijk Weten en Bronkracht.
Vorig jaar hebben we vanuit dit wezenlijk contact met onszelf op een prachtig plekje in Friesland een huis (onder voorbehoud) gekocht maar daar helaas ook weer afscheid van moeten nemen omdat we de financiering niet rond kregen. Het was een heel bijzonder proces, een bijna magische reis van synchroniciteit samen met onze aankoopmakelaar, de verkoopmakelaar en de verkopers. In het proces bleven we trouw aan ons Hartbewustzijn en waren hierin volledig transparant naar alle betrokkenen. En ja, het Hartbewustzijn bracht ook oude vertrouwde ankers aan het schudden, programma’s liepen vast en het ongemak van het Onbekende was soms zeer nadrukkelijk aanwezig.
Zo ontdekten we bijvoorbeeld dat wanneer je in de Matrix-realiteit houvast zoekt voor het Onbekende het innerlijke anker en vertrouwen in eigen Bronkracht verloren gaat. Je wordt dan als het ware een speelbal van de gefragmenteerde wereld hetgeen je dus eigenlijk figuurlijk verder van huis brengt.
Door steeds weer terug te gaan in de waarneming van alles wat zich aandiende en focus te houden op ons doel, hebben we afscheid kunnen nemen van die oude vertrouwde ankers in de Matrix-realiteit en programma’s in onszelf. Bovendien bleek dat vanuit het Hart leven en handelen met elkaar een heel ander informatieveld (frequentie) creëert met veel meer mogelijkheden tegen alle verwachtingen in.
In het Hartbewustzijn is de veerkracht enorm om met uitdagingen en menselijke emoties om te gaan. Het geeft zelfvertrouwen om het Onbekende aan te gaan en waar van toepassing, afscheid te nemen van zogenaamd bekende vertrouwde ankers in de Matrix-realiteit en dito programma’s in jezelf.
Afscheid nemen is in onze waarneming dan ook een logisch vervolg op vol Zelfvertrouwen door het Onbekende heen gaan. De nieuwe ruimte instappen en de deur van ons gefragmenteerde verleden daadwerkelijk achter ons dicht doen. Dat kan voor de één heel zachtjes zijn, voor de ander met een knal en alles er tussenin.
no fear

Afscheid als programmering

Afscheid nemen vindt plaats in zowel de buitenwereld als in de binnenwereld. Daarbij speelt het neurologische systeem een grote rol doordat het, soms zeer heftig, reageert op afscheid als gevolg van een diepgeworteld programma om vast te houden aan het bekende.
Afscheid nemen wordt ook vaak geassocieerd met een risico op spijt of schuldgevoelens ten aanzien van anderen. Wie kent niet de gedachte: “Wat zal (naam van de persoon) er wel niet van denken dat ik afscheid neem van ….”? Schuld wordt daardoor ook een anker in de film van een andere persoon.
Die fysieke of emotionele schuld, die schuldenaar en schuldeiser verbindt, wordt daardoor een verankering van het bewustzijn in de film van beide partijen die bewustzijnsvernauwing bewerkstelligt. Daarmee ontstaat ook het risico dat de schuldenaar onbewust slaaf wordt van de schuldeiser. Als we dit ruimer bekijken, dan betekent dit een sterkere verankering in en versteviging van de Matrix die in essentie gebouwd is op allerlei vormen van schuld en valse beloften (“Morgen, dan zal ….”; zie ook onze blogs Perceptie op Vrijheid en Waan van de Dag).
Daarnaast wil het Matrix systeem vanuit hun zelfbenoemde bestaansrecht geen afscheid nemen (want dat betekent immers verlies van hun controle) en ontmoedigt daarom iedereen om afscheid te nemen van iets, iemand of het systeem zelf zodat jouw programma’s intact blijven. Immers, zolang jij je programma’s blijft draaien blijft het systeem bestaan.

Intentie in de praktijk

De mogelijke verandering begint met de intentie. Jouw intentie om afscheid te nemen helpt jou om daadwerkelijk los te breken uit het systeem (jezelf en de Matrix). Leren omgaan met het (nu nog) ongemak van het Onbekende en leren loskomen van de verslaving aan het ‘altijd weten’ (geïndiceerd door het neurologische systeem) is de huidige ontwikkeling in bewustzijn van de mens.
We zitten nu wereldwijd midden in de paradigmaverschuiving in Bewustzijn, waarin afscheid nemen van het oude paradigma van de Matrix-realiteit inherent is. Naast afscheid nemen van innerlijke programma’s kan dit ook een afscheid zijn in de wereld om jou heen. Bijvoorbeeld, het loslaten van relaties en mensen, bepaalde werkvormen c.q. jouw werkzaamheden, jouw woonplek, enzovoort. Doorgaans betreft het relaties en/of zaken die al heel lang als vertrouwde ankers in jouw Matrix-realiteit hebben gefungeerd maar in die vorm nu totaal niet meer passen. ‘Totaal’ klinkt absoluut, maar zo ervaren wij dat wel (denk aan de rode of de blauwe pil in the film The Matrix); er is echt geen weg terug. Door de ankers los te laten in de film van anderen komt jouw waarheid aan het licht.
Zoals wijzelf ons leven ervaren kunnen bepaalde gebeurtenissen die ogenschijnlijk niets met ons te maken hebben, toch een seintje van ons Hogere Zelf zijn. Zo werd op 1 april onze opslagplek opgezegd en kregen we anderhalve maand de tijd om de container leeg te halen. De container, die wij al vier jaar huurden, bevatte onder andere meubels, huisraad en boeken die we in ons huis niet kwijt konden, maar waar we eerder nog geen afscheid van konden nemen.
Het eerste wat door ons heen ging was de gedachte: “Oh, kennelijk gaan we verhuizen”. We begonnen daarom meteen de container leeg te halen en alle spullen opnieuw te bekijken vanuit de wetenschap dat we gaan verhuizen en met de vraag: “Dient dit nog onze missie? Zo niet, dan gaat het weg (nemen we afscheid)”. Uiteindelijk bleken veel spullen, met name boeken en spullen gerelateerd aan onze werkzaamheden in het verleden als bedrijfscoach en therapeut een anker in ons leven. Het was voor ons zeker waardevol gedurende al die jaren dat we die werkzaamheden uitvoerden maar we hebben daar nu letterlijk en figuurlijk afscheid van genomen. Het voelde als ‘alle schepen achter ons verbranden’ zonder oude werkvormen als backup-plan achter de hand te houden. Het enige wat we weten is dat het nu de tijd is om te gaan wonen en werken op een plek waar we meer rust en ruimte om ons heen hebben en dat we bijdragen aan het Herstel van de Aarde. In welke mogelijk nieuwe werkvormen dat zal zijn, zal de tijd leren.
Het oude idee dat we pas weg kunnen uit onze huidige woonplaats enkel als we het geld hebben om een ander huis te kunnen kopen hebben we omgedraaid: Hoe zou het zijn om nu ons huis te verkopen en voorlopig te huren? Ook dit gaf aanleiding om vastgelopen programma’s te deprogrammeren, oude ideeën los te laten en het nieuwe te onderzoeken. Vanuit ons Hartbewustzijn hebben we dit idee verder uitgewerkt. Ons huis kon snel te koop worden gezet en drie weken na de beslissing hebben we al zicht op een mooie woonplek in Friesland dat we tijdelijk kunnen huren. Wat we hierbij ontdekte was dat het anker vinden (ervaren) in je Hogere Zelf (Bronkracht) in het Onbekende defragmenterend werkt en het ons soeverein maakt.
Ook deze keer blijkt het een magische reis van bijzondere ontmoetingen en synchroniciteit om met Zelfvertrouwen dwars door het ongemak van het Onbekende heen, stap voor stap, onze reis te vervolgen vanuit het Hart in bewustzijn en in ons dagelijks leven.
alignment

Resumerend

Op basis van bovenstaande metafoor kunnen we je de volgende punten meegeven:
  • Elke (re-)actie om comfort in controle over het onbekende te creëren haalt jou uit het vertrouwen in jouw Bronkracht.
  • Het anker vinden (ervaren) in je Hogere Zelf (Bronkracht) in het Onbekende is defragmenterend dat je heel, echt en soeverein maakt en innerlijke vrede en geluk geeft los van een externe bron.
  • Jouw power weggeven aan iets buiten jezelf of iemand anders die jouw ongemak van het Onbekende zogenaamd oplost, bekrachtigt de angst voor het Onbekende.
  • In de geprogrammeerde Matrix-realiteit is ons Weten omgedraaid naar Niet-Weten en dat laatste is gekoppeld aan het hologram van angst.
  • Wanneer wij in ons vertrouwen dragen in onze Bronkracht, dan is daar altijd het innerlijk Weten.

Ten slotte

We ‘weten’ (voelen aan) dat de komende maanden een bijzondere tijd gaat worden die een ieder op zijn of haar manier zal helpen om afscheid te nemen. Het is ons duidelijk geworden dat de verandering in jezelf begint en niet in de wereld buiten jou. Je gaat jouw eigen levensscript schrijven op basis van een intrinsieke visie, doorloopt jouw eigen tijdlijn waardoor jij bijdraagt dat de Matrix-realiteit verandert (door het loskoppelen uit de Matrix implodeert deze) en vervangen zal worden door een Hartfrequentieveld. Hierdoor zullen nieuwe deuren zich openen en krijgen we een nieuwe fase in Bewustzijn op deze planeet met nieuwe uitdagingen en ervaringen voor de Oorspronkelijke Mens.


Jolande & Niek
30 Mei 2021
Terug naar de inhoud