Waan van de Dag - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Waan van de Dag

Je herkent het waarschijnlijk vast wel; je staat ’s morgens op en je bent heel wat van plan om te gaan doen maar telkens komt er iets tussendoor dat jouw aandacht vraagt en voordat je het weet heb je van alles gedaan, behalve datgene wat jij oorspronkelijk van plan was te doen. We noemen dit “De Waan van de dag leven”.
De Waan van de dag kan enerzijds voor de ene persoon een leuke uitdaging zijn om daarmee om te gaan en ervaren worden als een flow van wat zich aandient. Anderzijds kan het voor een andere persoon die alle focus legt op wat De Waan van de Dag verlangt een chaotische ervaring zijn waardoor die persoon zelfs de weg kwijt kan raken en zijn/haar eigen planning compleet in gevaar brengt. Natuurlijk bestaat er ook alles dat er tussenin ligt.
Dit blog neemt je mee op onderzoek of De Waan van de dag enkel een persoonlijke ervaring is in de range van wat hierboven geschetst is of dat er toch meer achter steekt.

De actualiteit van het jaar 2020

Het is zeer opmerkelijk dat we dit blog in December 2019 geschreven hebben en nu bijna een jaar later kunnen zien en ervaren hoe actueel de informatie is geworden. Met dit in je achterhoofd is het wellicht nog sprekender geworden om dit blog (opnieuw) te lezen en er je voordeel mee te doen in het NU.
Confusion

Definitie van Waan van de dag

Wanneer we eerst de definitie (betekenis) van Waan opzoeken, dan geeft het WikiWoordenboek het volgende: (psychologie) a) een min of meer van de werkelijkheid afgeleide droomwereld, en b) een overtuiging die gebaseerd is op een onjuiste waarneming of interpretatie van de werkelijkheid.
De Waan van de Dag beschrijft dus eigenlijk een abnormale situatie die gebaseerd is op een gevoel en/of idee dat onrealistisch is en toch ervaren wordt als reëel. Deze realiteit is het effect van de werking van een soort van betovering die als filter over de oorspronkelijke realiteit ligt en een andere ervaring geeft.
Vergelijk het met een foto (de originele realiteit) die bewerkt is met een fotobewerkingsprogramma (technologie) waardoor een ander beeld ontstaat. Het gemanipuleerde resultaat is doorgaans niet van echt (de ervaring) te onderscheiden. Hierdoor is het nieuwe beeld (de perceptie) van de foto (realiteit) door technologie veranderd in een illusie (waan) van de originele realiteit. Oftewel, de perceptie op de realiteit kan in ons bewustzijn dusdanig beïnvloed worden (door ons zelf en/of door anderen) zodat de originele realiteit vervangen wordt door een gemanipuleerde realiteit. OEPS.
Wanneer deze ‘betovering’ vervolgens bekrachtigd wordt door de omgeving en/of de persoon zelf als zijnde DE waarheid dan krijgt het de kracht van een hypnotische werking in het bewustzijn van die persoon.

Waan van de dag in ons dagelijks leven

De Waan van de dag wordt in het algemeen direct geassocieerd met mensen die onder druk staan in hun werk zoals ondernemers, leidinggevenden, beurshandelaren, managers, bestuurders en donoren. Mensen die alle ballen tegelijk in de lucht moeten houden, aan bepaalde deadlines vastzitten, te maken hebben met opdrachtgevers, personeel, projecten, hun directie of bestuur die aan hun trekt, etc. Maar ook in ons gewone leven zijn er aandachtvreters. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de bank (schulden/hypotheek), huisbaas, werkgever, bedrijfscultuur, bedrijfsprotocollen, belastingdienst, partner, (klein)kinderen, familie, sociale contacten, Whats App, vrijwilligerswerk, Netflixen, social media, etcetera. Om nog maar te zwijgen van onze eigen interne stem die overal wel wat van vindt en vaak een oordeel over ons zelf velt die zelden opbeurend is.
Dus als we een kijkje ‘achter de schermen’ nemen, dan zien we de Waan van de dag terug in het leven van mensen die in het algemeen a) geen plan en/of focus hebben, b) geen verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van dat plan dan wel geen focus behouden op hun missie en c) zich onbewust laten leiden door de omstandigheden en/of hun omgeving.
In deze situaties wordt de eigen verantwoordelijkheid uit handen gegeven en ontstaat er een zogenaamd ‘excuusgedrag’. Voorbeelden van excuusgedrag zijn reacties als: “Het was hier een gekkenhuis, ik kon er niks aan doen, het overkwam mij, sorry, het is niet anders, ik heb daar (echt) geen invloed op”, “Zij doen het ook, waarom zou ik het dan niet doen?”, “Iedereen doet het”, zo is het leven nu eenmaal”, “Sorry, maar…” of “als je voor een dubbeltje geboren bent zul je nooit een kwartje worden”. Dat dit gedrag een gevolg is van een subtiel proces mag duidelijk zijn en het best te vergelijken met een kikker in langzaam opwarmend water die totaal niet doorheeft dat hij langzaam gekookt wordt totdat het letterlijk te laat is.
In onze waarneming is dit excuusgedrag de èchte waan of zelfs een hypnose. Daardoor wordt “Het is hier een gekkenhuis, Ik kon er niets aan doen, het overkwam mij, het is niet anders” als een volstrekt normaal gegeven geaccepteerd. Terwijl het, vanuit ons perspectief, enkel een uiting is van de hardnekkige (onbewuste) overtuiging ‘Ik leef de bewerkte realiteit als mijn originele realiteit’.
Deze bewerkte realiteit, die gebaseerd is op de ‘betovering’, fragmenteert de aandacht van de Mens. En wel zodanig dat hij/zij, min of meer als een ‘kip zonder kop’, alles onder controle probeert te krijgen. Deze neurotische (dwangmatige) controle verbruikt letterlijk zoveel energie, dat de Mens geen energie noch denkkracht meer over heeft voor het nemen van de eigen autoriteit (“Wat wil Ik ook alweer?”). Hierdoor wordt de eigen autoriteit onbewust uit handen gegeven aan een externe macht (zoals omstandigheden, overheid, religie, geld, tijd, afstand, etc.) met als direct gevolg dat de Mens niets anders meer kan doen dan gehoorzamen aan die externe macht. Dit proces impliceert tevens dat de Mens zichzelf als slaaf accepteert van de zogenaamde macht van de Waan van de Dag om maar te voldoen aan hun eisen.
Hoe de Waan van de dag de Mens steeds meer ver-Slaaf-t
Volgens woorden.org is de definitie van Slaaf: (zelfstandig naamwoord) a) iemand die het bezit is van en werkt voor iemand anders en zelf niets mag beslissen, en b) iemand die niet zonder iets of iemand kan.
Wanneer we nu om ons heen kijken, lijkt het er sterk op dat veel mensen de Waan van de Dag betovering zo serieus neemt dat ze tot slaaf verworden zijn van een externe Macht namelijk ‘Het Systeem’. Hierbij is manipulatie (denk aan de technologie om een originele foto te bewerken) gemeengoed geworden om de mensheid in deze onderdrukte positie te behouden ("Als je niet …. doet, dan weet je de consequenties wel”). Door consequent rekening te houden met de mogelijke consequenties, die onbewust of bewust geladen zijn met het gevoel van onontkoombare dreiging en/of onveiligheid wanneer we niet gehoorzamen, wordt voor velen het dagelijks leven gekenmerkt door overleven. Dit in plaats van het unieke recht en vermogen van een Mens om te creëren.
Hoe komt het dat we dit (nog steeds) accepteren? Om het antwoord hierop beter te kunnen begrijpen moeten we eerst een stapje terug doen en de oorsprong en de rol van het Systeem bekijken.

Oorsprong en de manipulatieve rol van het Systeem

De oorsprong van het huidige Systeem (binnen the Matrix) ligt in een weloverwogen plan uit 1876 van een klein groepje mensen (de bekende 1%) die een Nieuwe Wereld Orde op de Aarde wilden maken. Het uiteindelijke streven was een totale verandering van de Mensen op aarde om zo zelf complete controle te krijgen over de Mensheid. Hierbij speelt de techniek ‘Controleer je de perceptie van mensen, dan controleer je het gedrag en het denkpatroon van mensen’ een zeer grote rol.
Het scenario is vervolgens compleet gemaakt door de enorme technologische ontwikkeling van de afgelopen 80 jaar, zoals alle smart-apparaten, computers, internet, open software, apps en de technologie achter bijvoorbeeld Facebook en Netflix. Veel van deze technologie gebruiken wij nu in ons dagelijks leven. We zijn inmiddels zo gewend aan het gemak ervan dat we een leven zonder, ons niet meer kunnen voorstellen. Met andere woorden, we zijn eraan ver-slaaf-d geraakt.
Wat de meeste mensen niet (willen) weten is dat dit “gemak van de technologie” een welbewust middel is om mensen bezig te houden en af te leiden van hun eigen opmerkzaamheid en autonomie. Immers, naast de fragmentatie van aandacht (focus) door de Waan van de Dag is er nu ook dit “gemak van de technologie” dat aandacht van ons opeist en daarmee ons nog meer fragmenteert. Hoeveel mensen hebben niet vrijwel continu hun aandacht op hun smartphone of tablet gericht en hebben letterlijk hun hoofd gebogen zodat ze daardoor niet meer opmerken wat er letterlijk om hen heen gebeurt en verandert. Zodoende is het helaas niet opmerkelijk dat mensen geen contact meer met elkaar maken wanneer ze op de trein of bus wachten. Het is zelfs soms zo erg dat ze niet meer met elkaar praten maar hun boodschap naar elkaar appen. Dit is zo normaal dat ze geen commentaar hierop accepteren, want “Iedereen doet het” (Excuusgedrag).
Daarnaast heeft het Systeem een ander plan bedacht om ons dom en als zombie te maken en te houden door een interpretatie (betovering) van de werkelijkheid voor te schotelen die enkel dienstbaar is aan de Nieuwe Wereld Orde. Dit wordt veelvuldig gedaan door twee technieken die we kort zullen bespreken: Brainwashing en Social Engineering.
Brainwashing wordt onder andere gedaan middels subliminale boodschappen. Een subliminale boodschap is een signaal of boodschap verborgen in een medium en bedoeld om doorgegeven te worden zonder dat het bewust opgemerkt wordt. Deze boodschappen worden echter wel door het onderbewustzijn verwerkt, en kunnen aanzetten tot bepaald gedrag (bijv. in de keuze van je geld besteding, maar ook ernstiger zoals de zogenaamde lonely wolves).
Een andere, wellicht minder bekende, methode is door populaire mensen in te zetten, zoals een nieuwslezer, talkshow-host, acteur/actrice of muzikant (die door hun professie het vertrouwen van het publiek heeft weten te winnen) en die dezelfde boodschap steeds weer herhalen en tegelijkertijd het bekrachtigen in allerlei vormen.
Ten derde wordt er bewust gebruik gemaakt van technieken c.q. technologie die onbewust hypnotiseren dan wel verslaven op tv, in de bioscoop en sociale media, bijvoorbeeld in de intro van een nieuwsprogramma. Let maar eens op hoe (wereldwijd) elk nieuwsprogramma gebruik maakt van ronddraaiende cirkels (een welbekende techniek voor hypnose) in hun intro. Dit heeft een (onbewust) hypnotiserende werking in ons brein waardoor we de (subliminale) boodschappen in het nieuws als een spons opzuigen en daarmee onze perceptie beïnvloeden.
Door deze drie technieken (en mogelijk meer) wordt de perceptie van een realiteit (betovering) ongemerkt aan ons opgedrongen en via diverse kanalen bekrachtigd. Door keer op keer het herhalen van eenzelfde boodschap wordt zelfs een leugen op den duur een waarheid in ons brein. Dit betekent ook dat we inmiddels onbewust enkel de gemanipuleerde perceptie van de realiteit voor waar aannemen en daar vervolgens zelf ook naar verwijzen (het is waar want het was op het journaal en mensen zien het om zich heen en ervaren het in hun dagelijks leven). Hierdoor is onze Oorspronkelijke Kracht, die wij allen Zijn, omgedraaid in een veroordeling als egoïsme en liefdeloosheid en houden we elkaar onbewust in de gemanipuleerde versie van de oorspronkelijke realiteit.
Social engineering is een discipline in de sociale wetenschappen die verwijst naar inspanningen om bepaalde attitudes en sociaal gedrag op grote schaal te beïnvloeden, hetzij door overheden, media of particuliere groepen om gewenste kenmerken in een doelpopulatie te produceren. Sociale ingenieurs gebruiken de wetenschappelijke methode om sociale systemen te analyseren en te begrijpen om de juiste methoden te ontwerpen om de gewenste resultaten bij de menselijke objecten te bereiken (bron: Wikipedia).
Het Systeem gebruikt voor de Social Engineering met name de subsystemen als, familiecultuur, religie, bedrijfscultuur, relaties, verenigingsleven, serviceclubs, etc. Immers binnen deze subsystemen krijgt Social Enginering haar alles bepalende vorm. Tezamen met het geaccepteerde excuusgedrag houden we elkaar in de greep met verwachtingen en corrigeren we elkaar zelfs hierin.

Van A naar B

Om naar ‘B’ te komen moeten we eerst dus ‘A’ kennen. Samengevat kenmerkt ‘A’ zich doordat de meeste mensen grotendeels op standje ‘overleven’ in hun Waan van de dag staan. Hier proberen ze op de best mogelijke manier het hoofd boven water te houden en iedereen die een claim op hun aandacht legt tevreden te houden waarbij het excuusgedrag als laatste reddingsboei en rechtvaardiging voor hun keuzes wordt gebruikt.
We lijken dus te leven in een systeem dat onze aandacht volledig opeist. Hierdoor lijkt het ook dat we geen ruimte hebben om een rustmoment voor onszelf in te bouwen om een stap terug te doen en bewust te worden van wat er eigenlijk allemaal aan ons gevraagd wordt en stil te staan bij de consequenties hiervan. Immers, in de Waan van de dag is Integriteit (verbonden met het hart, de Hartsfrequentie) het eerste dat sneuvelt. Om te overleven laat de Human Doing ons brein op volle toeren draaien en sluiten we daarbij ons hart af. Omdat we als Oorspronkelijke Mens integer zijn, zoekt de Human Doing een zogenaamde bescherming in de Waan van de Dag om zo maar vooral het gemis aan integriteit niet te hoeven voelen, waardoor we weer …. (vul zelf maar in). Door dit mechanisme komen veel mensen in een negatieve spiraal of zijn daarin terecht gekomen. Nu dit helder is, kunnen we dit geheel omdraaien.

Hoe nu verder?

De eerste stap om verder te komen is daadwerkelijk een stap terug te doen uit de Human Doing en jezelf de volgende vragen te stellen: “Hoe dicht zit ik bij het kookpunt in de Waan van de Dag?” en “Hoe reageer ik wanneer de Waan van de Dag een door mij bewust gemaakt plan of afspraak doorkruist?”.
Door het geven van antwoorden op deze vragen ben je begonnen met het gewaarworden van jouw wereldbeeld en kun je onderscheid gaan maken tussen een originele realiteit of een betoverde realiteit. Ook kun je gaan (h)erkennen waar jij je Natuurlijke Integriteit hebt ingeleverd om het Systeem, ten koste van jezelf en/of anderen te dienen. Bijbehorende vragen zijn onder andere “Wanneer en waarin ben ik mijzelf (een stukje) kwijtgeraakt door van waarde te zijn voor iets of iemand anders, door mijzelf aan te passen of een compromis te sluiten” en “Tegen wie zou ik sorry kunnen zeggen, omdat ik niet integer naar hen ben geweest?”
Stel je voor dat jij de waarde die jij voor iets of iemand betekent loslaat uit jouw systeem van functioneren en autonoom keuzes maakt. Wat roept dit dan op? En is dat vanuit jezelf of vanuit de ingeslopen manipulaties en indoctrinaties? Wat kies jij als Oorspronkelijk Mens? De Oorspronkelijke Mens is autonoom en compromisloos en leeft samen met elkaar in een diep besef van en liefde voor de kracht in zichzelf en de ander. Dit zijn de vragen waar we ook aan refereerden in het blog Autoriteit nemen'.
Het is glashelder dat het NU de tijd is om jouw werkelijke vrijheid te claimen en je Oorspronkelijk Kracht vanuit je hart volledig in te zetten voor jezelf en de Mensheid als geheel. Het vraagt bovendien moed en kracht om afwijkend te zijn en soms toch die lastige vragen te stellen. In dit proces zul je vele indoctrinaties en manipulaties van overtuigingen en gevoelens in jezelf tegenkomen, die zo ècht lijken dat een rollercoaster er niets bij is. Onze ervaring is dat ze oplossen door er verantwoordelijkheid over te nemen, soms heel snel soms wat langzamer, maar uiteindelijk lossen ze allemaal op.
Door al deze gedachten en gevoelens opnieuw te onderzoeken vanuit je Oorspronkelijke Autonome Bewustzijn verander jij jouw realiteit in een realiteit waarin jij jouw waarheid leeft en uitdraagt.

Jolande & Niek
December 2019, update 12 Oktober 2020
Terug naar de inhoud