Unplug the Matrix - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Unplug de Matrix

Valt het je ook op dat we steeds vaker de kreet horen en lezen op social media “Unplug the Matrix”? De Matrix refereert aan de trilogie The Matrix (Hollywood blockbuster uit 1999-2004; 4e deel komt eind 2021 uit) om de menselijke huidige realiteit te beschrijven. Ook de wetenschap lijkt steeds meer tot de conclusie te komen dat wij als bewustzijn bestaan in een virtuele werkelijkheid. “Unplug the Matrix” doet dan ook een appel op ons om letterlijk afstand te nemen van die virtuele werkelijkheid waarin we leven die zo levensecht lijkt. De hierbij achterliggende vragen zijn: “Willen en kunnen we eruit stappen, oftewel unpluggen? En zo ja, hoe doen we dat”?
In dit blog gaan we op zoek naar een antwoord op deze vragen middels een onderzoekje in Bewustzijn.
Als eerste moeten we ons realiseren dat de Matrix als geheel niet te bevatten voor is ons brein. Het is simpelweg te groots en te complex om alle manipulaties, programmeringen en invloeden (oftewel “invoegingen”) in ons bewustzijn te herkennen; laat staan te bevatten. Ten tweede speelt mee dat we vanaf onze geboorte hier al mee te maken hebben. Het is voor ons zo normaal is geworden; dit is onze werkelijkheid en niets anders. Het is te vergelijken met een vis die het zich necht iet kan voorstellen buiten het water te zwemmen.
DNA Matrix
De eerste invoegingen van programma’s zijn al gebeurd zodra we in de aardse werkelijkheid geboren worden, zoals:
  1. het vergeten van wie we Wezenlijk Zijn en wat onze rol in deze matrix is;
  2. DNA, geschiedenis, trauma’s, geheimen, etc. uit de familielijn van zowel de moeder als van de vader;
  3. de ‘fabrieksinstellingen’ van de matrix zoals: angst, schuld, tijd, tekorten, ziekten, onmacht, machtsmisbruik, etcetera.

Mini-matrices

Met dit pakket, of zo je wilt ballast, in ons bewustzijn worden we al geboren en dan begint het ‘echte leven’ pas echt met andere invullingen en invoegingen. Hierdoor worden de meeste routines een mini-matrix en door de buitenwereld als echt bestempeld. Herkenbare en meest gangbare mini-matrices zijn: familie, geloofssysteem, schoolsysteem, geldsysteem, relaties, gezondheidszorgsysteem, arbeidssysteem, beloningssysteem, normen & waarden in de community waarin je woont/werkt/leeft en dat alles doorspekt met emoties van angst, schuld, onmacht, verlies, etcetera.
Het goede nieuws is dat we in de loop van ons leven in elk van deze mini-matrices kunnen leren hoe de overkoepelende matrix in het klein werkt en hoe we er wel/niet door beïnvloed worden, ons er wel/niet prettig in voelen, het ons wel/niet inspireert en uiteindelijk of we er genoegen mee nemen of niet. Dit proces van bewustwording kan ook leiden tot de vraag of we zijn die we in deze matrix zijn (onze Persoonlijkheid of Human Doing) of dat we in wezen Grootser Zijn, een Multi-dimensionele Human Being Zijn?

Uit de Matrix stappen

Wanneer we een keer tot de conclusie komen dat we met een mini-matrix geen genoegen meer kunnen nemen en daarop handelen, gaan we ont-dekken hoe we uit die desbetreffende mini-matrix kunnen stappen. Soms betekent dit letterlijk uit het systeem stappen, zoals afscheid van iets of iemand nemen, ontslag nemen, zonder de benefits van het systeem verder gaan, maar in elk geval zal het betekenen om uit de (geprogrammeerde) rol te stappen die we hadden in het systeem en ons anders opstellen en gelijkwaardig met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld in het familiesysteem kunnen we uit de rol van vader, moeder, dochter, of zoon stappen en besluiten om als groep gelijkwaardige mensen de vorm van het gezin te dragen. Ieder draagt dan zijn/haar steentje bij in de zorg voor het geheel.
Door die stap gaan we dan ont-dekken of en hoe het systeem reageert op ons letterlijke of figuurlijke ‘vertrek’. Verbazing zal vaak de eerste reactie zijn met daarna respect en acceptatie, of het tegendeel. Het systeem of haar gezaghebbers worden boos, dreigend, claimend, verleidend, of manipulerend om ons maar aan boord te houden in de rol die we vervulden. Hierbij kunnen we ook eens beschouwen wie in die mini-matrix onaantastbaar lijkt en niet bekritiseerd mag worden. Dat is degene die de touwtjes strak in handen heeft om dat systeem in stand te houden; de zogenaamde Koningin in de mierenkolonie, die totaal bediend en gediend moet worden. Daaromheen staan de “Poortwachters” , de mensen in het systeem die de ‘Koningin’ (iets of iemand) beschermen en ‘afvalligen’ goedschiks of kwaadschiks overtuigen om in het systeem van de mini-matrix te blijven. Dit zijn ook jouw externe poortwachters die je op één of andere manier’ indoctrineren om te twijfelen aan jouw beslissing om een soevereine en autonome persoon te worden.
Mind web
De volgende stap in het proces om jezelf te bevrijden van de matrices is het observeren van jezelf: Hoe reageer je op de hierboven beschreven zaken als Mens? Voel jij je gezien en gerespecteerd in de keuzes die je voor jouw Zelf maken? Of wordt er angst, schuld en/of onmacht aangeraakt en neem je de reactie van de Koningin en haar poortwachters serieus? Of blijf je in jouw Power Within en ga je verder in Zelfonderzoek met alle consequenties van dien? We moedigen je aan om te kiezen voor het laatste want door het ont-dekken hoe de verschillende mini-matrices werken en interacteren in jouw leven, geeft je ook inzichten in de werking van de uitgebreidere matrix (vandaar dat men spreekt van “zo boven, zo onder”).
Het significante verschil is dat jij in een mini-matrix de koningin en de bijbehorende poortwachters kunt observeren. Tegelijkertijd blijven in de grotere Matrix de heersers zoals regeringen, multinationals, etc. onzichtbaar, een verborgen hand, die ver buiten onze invloed lijken te staan en schijnbaar onaantastbaar zijn. Door de toenemende frequentie van de aarde wordt deze Matrix echter steeds minder invloedrijk. Vandaar dat de vraag nu (november 2019) wordt of de Matrix nog steeds bestaat in zijn oude programmering, of hebben de Harten van de Mensheid hem herschreven? Het antwoord volgt het komende jaar of zo.

Oefenen in Waarnemen

Wil je voorbeelden om je waarnemen van matrices te kunnen aanscherpen dan kunnen boeken en films je daarbij ondersteunen en inspireren. Bijvoorbeeld films die we hebben opgenomen in onze webwinkel InspiratieFilms (categorie ‘Bewustzijn opnieuw bekeken’- ‘In & Out the Matrix’). Enkele aanraders van films die onze huidige werkelijkheid goed in beeld brengen zijn de eerdergenoemde Matrix-trilogie, Inception, The Adjustment Bureau, Transcendance, The Giver, Legend of the Guardians - The Owls of Ga'Hoole, Concussion. Gattaca en Equals.
Het ont-dekken geeft ruimte, gaat gepaard met vallen en opstaan, zoals een baby zijn eerste stappen zet en geeft mogelijkheden zaken te gaan ervaren die je voorheen als onmogelijk bestempeld zou kunnen hebben. Het is enorm ondersteunend mensen te vinden in dit onderzoek, om elkaar te inspireren en te bekrachtigen in het GewaarZijn van de <atrix en onze eigen reacties daarin.
Wij wensen je veel plezier met je persoonlijk onderzoek en mogelijke “Unplug the (mini)Matrix”.

Jolande en Niek
25 juli 2017 (laatste update 6 Oktober 2020)
Terug naar de inhoud