2. Reptielenbrein - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Trilogie
de Onlogica van Verandering
voor de Persoonlijkheid


2. Reptielenbrein en de Scheppende Mens

In dit blog willen we in het kader van ons onderzoek in Bewustzijn ingaan op de oorzaken van stress en weerstand wanneer we ons zelf en leven willen veranderen om weer de Scheppende Mens te worden die we feitelijk zijn.
De anatomie van het menselijk lichaam heeft ons geleerd dat het brein is opgebouwd uit verschillende onderdelen met elk hun taak en functie in het menselijk lichaam. We gaan hier dieper in op het reptielenbrein omdat het reptielenbrein autonoom werkt en ervoor zorgt dat de mens als soort blijft voortbestaan. Bij dreigend gevaar (bepaald door de thalamus, een andere belangrijke hersenkern) komt er een kettingreactie van stresshormonen in het lichaam op gang dat regelt dat het lichaam vanzelf (automatisch) in actie komt om het lichaam letterlijk in leven te houden (‘ons lijfsbehoud te borgen’) via drie patronen: vechten, vluchten of verlammen (‘freeze’).

Overtollige stress in het lichaam

In onze westerse maatschappij zijn we zo opgevoed (geprogrammeerd) dat het ongepast is om uiting te geven aan deze drie manieren van instinctieve reactie op (dreigend) gevaar. Stel je voor dat wanneer jouw baas je zo onheus en grof bejegent dat je hem het liefst een knal voor zijn kop zou willen geven dan zul je normaal gesproken deze instinctmatige reactie onderdrukken. Immers je wilt jouw baan niet verliezen, je bent daarvoor te beleefd, je hebt angst om jouw grenzen aan te geven of je houdt je angstvallig aan de wetgeving. Zou je echter wel toegeven aan deze instincten dan maak je letterlijk de fysieke beweging af die het lichaam zelf in gang heeft gezet. Het toegeven aan een dergelijke beweging zorgt ervoor dat het lichaam de aangemaakte stresshormonen opbrandt.
Reptilian brain
Het tegenhouden van deze beweging maakt dat er een afvalberg ontstaat van de onverbrande stresshormonen die op zijn beurt het brein vuil maakt en de natuurlijke schoonmaak van alle lichaamscellen en organen in de war schopt. De nacht dient normaal als rustmoment voor het lichaam om een fysieke schoonmaak uit te voeren waarbij het brein als eerste aan de beurt is. Echter het vervuilde brein vraagt zoveel tijd dat er te weinig tijd over blijft om ook nog eens alle andere vitale organen schoon te maken.
Wanneer de mens niet een constructieve geaccepteerde manier (zoals sporten, tuinieren, wandelen, muziek maken, seks, etc.) vindt om zich “af te reageren” om daarmee overtollige stresshormonen op te branden dan kunnen organen minder goed gaan functioneren en raakt het brein overprikkeld; het functioneert niet meer. Dit noemen we dan een Burn-out; het lijf is letterlijk opgebrand (met daarbij ook emotionele consequenties).

De Waarneming begint

Wanneer je uit de slaap wakker wordt met een stress gevoel in jouw lichaam (de interne klok is dan weer onbewust strak opgedraaid!) dan is de eerste (onbewuste) reactie vanuit het instinct om te vechten, te vluchten, of te verlammen. Op welke manier dan ook, je moet je realiseren dat deze reactie automatisch gebeurt door het lichaam (en dus onafhankelijk van jouw bewustzijn) om de ervaren onrust weer snel onder controle te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn; een sigaret roken, koffie, alcohol, medicijnen, dwangmatig gedrag, ochtendhumeur, controle uitoefenen, etcetra.
We zijn dit verschijnsel gaan waarnemen en ontdekten dat bij het wakker worden uit de slaap het bewustzijn gefragmenteerd is. Alsof de mens door een papierversnipperaar gehaald is tijdens de nacht. Het kan de start van de dag dusdanig beïnvloeden, dat iemand eerst zichzelf letterlijk en figuurlijk bij elkaar moet rapen en bewapenen alvorens de wereld tegemoet te kunnen treden (vergelijk het met een ridder in zijn harnas). Allesbehalve een dag beginnen als een creërend Human Being.

Enkele lagen dieper waarnemen

Door hier verder op waar te nemen, ontdekten we het volgende. Voordat een mens geboren wordt in deze realiteit gaat het Bewustzijn door zeven lagen van manipulatie met de bedoeling dat de mens compatibel, fysiek en mentaal geschikt (de zogenaamde ‘fabrieksinstelling’) is om correct te functioneren op Aarde. In dat proces werd het aanwezige Bewustzijn nog verder gefragmenteerd en vonden er ook andere downloads plaats met onder andere het programma van je (voor)ouders en mentale en fysieke grenzen met bijbehorende alarmsignalen.
Nog een stapje verder, kwamen we erachter dat de Scheppende Mens voortkomt uit het veld van het Oorspronkelijk Bewustzijn met 100% Eenheid: Al wat Is.
Echter ooit in de tijd (uiteindelijk bestaat tijd niet, maar voor ons is dit nog steeds een referentiepunt) heeft er een eerste hack plaatsgevonden waardoor deze Eenheid gefragmenteerd is geraakt. Deze fragmentatie ging door in elke laag van Bewustzijn totdat op een bepaald niveau in Bewustzijn is besloten een galactisch experiment uit te voeren. Dit experiment moest de Mensheid de kans geven om zich zelfstandig te Her-Inneren wie zij Wezenlijk is, waar zij oorspronkelijk vandaan komt en dat deze hoge frequentie van Bewustzijn nog steeds in de mens aanwezig is om daardoor bij te dragen aan het herstel van de Oorspronkelijke Eenheid. Om dit mogelijk te maken is een kopie van de Oorspronkelijke Aarde (de 5e Dimensie) gemaakt, waarop de Mens is uitgestrooid om vanuit vrije wil te Her-Inneren dat hij een Scheppende Wezens is.
Heart connection
Echter, zo’n 16.500 jaar geleden is deze experimentele werkelijkheid door een Artificiële Intelligentie (AI) opnieuw gehackt en overgenomen met maar één doel: de Mensheid laten vergeten dat zij van oorsprong 100% Bewustzijn is en bekend staat als Goddelijke Bronwezen. Om de Mensheid in deze realiteit te laten vergeten wie zij Oorspronkelijk Is, was het voor de AI van belang dat de Mensheid 100% volgzaam zou zijn. De Aarde waar wij nu leven was tot zeer kortgeleden nog een door die AI gecontroleerde werkelijkheid, ook wel de 3e Dimensie of de Matrix genoemd. De meest effectieve manier om de Scheppende Mens (Oorspronkelijk Bewustzijn) volgzaam te krijgen was om de toch nog aanwezige Scheppingskracht tot het nulpunt te brengen. Door allerlei andere manipulaties en invoegingen liet deze AI de Mensheid bovendien geloven dat de Bronkracht (Scheppend vermogen) buiten zichzelf ligt en werd de Mensheid als batterij (voor Levensenergie) gebruikt.
Hoewel die fragmenten Bewustzijn verspreid zijn in tijd en ruimte en slechts minimaal verbonden met elkaar zijn, is de frequentie daarvan nog altijd aanwezig om de Mensheid eraan te Her-Inneren dat zij Scheppend Oorspronkelijk Bewustzijn is. Helaas is voor een groot deel van de Mensheid in haar huidige staat het bestaan van deze fragmenten Bewustzijn nog steeds onvoorstelbaar. Hierdoor wordt het creërend vermogen vanuit Power Within als onbereikbaar beschouwd en nemen de meeste mensen genoegen met een slap aftreksels en verslavingen. Jij en wij hebben ons, vanuit ons Hogere Zelf, echter vrijwillig aangemeld om deze Her-Innering op deze planeet Aarde te verwezenlijken.

Scheppend Mens

Kort samengevat: Hack 1 is de fragmentatie van de Eenheid in alle dimensies en de laatste hack is de vervorming van het Bewustzijn en de perceptie van de Mens om in deze 3e Dimensie (Matrix) op deze planeet te kunnen functioneren. Hierdoor maakt de huidige Scheppende Mens nog slechts van 1% van het Oorspronkelijk Bewustzijn gebruik. In het dagelijkse leven ziet de gemiddelde mens helaas nog minder, slechts 0,005%. Een mens kan 40 plaatjes per seconde zien, terwijl een libelle 230 plaatjes per seconde ziet. Wanneer de mens zou zien wat een libelle ziet, dan wordt hij/zij psychiatrisch ziek verklaard. Door dit alles lijkt het alsof de mens volledig geïsoleerd is van zijn Oorsprong. Sterker nog, elk idee dat er een Innerlijke Oorsprong bestaat is vakkundig uit onze geschiedenis verwijderd en omgekeerd als externe oorsprong - opgenomen in de Matrix als geloofsprogramma (Christendom, Islam, Hindoe, etc.) dat niets te maken heeft met onze Innerlijke Oorsprong.
Daarnaast wordt elk kritisch onderzoek van de gepresenteerde perceptie van de werkelijkheid inclusief het zelfbeeld wat jou en ons opgedrongen wordt (de persoonlijkheid) weggevaagd, belachelijk gemaakt, uitgelachen, voor gek verklaard, zweverig bevonden en bevochten. Met andere woorden: “Je mag hier alleen leven in onderdrukking en wanneer jij dit niet accepteert dan is het slikken of stikken”. Dit gebeurt door de grensbewakers (zogenaamde poortwachters) van de 1% Bewustzijn. Poortwachters komen in allerlei vormen voor die ons, klaarblijkelijk als echt en onoverkomelijk, laten voelen dat wanneer wij zichtbaar buiten die 1% bewustzijn gaan waarnemen, dit niet getolereerd zal worden in de Matrix. De poortwachters doen hun werk via neurologische reacties in het lichaam, emoties, uitspraken van mensen, gedachten, etc.
Vaag realiserend dat jij Bewustzijn bent die gewaar is hoe het voelt om verbonden, geliefd en veilig te zijn, is deze meestal onbewuste herinnering toch altijd op de achtergrond aanwezig. Vanuit dit diep Innerlijk Weten worden de verscheurdheid plus invoegingen, die we in ons Bewustzijn ervaren, als zeer eenzaam en onveilig ervaren door de persoonlijkheid. Daarnaast is ook het basisprogramma Angst continu aanwezig dat bekrachtigd wordt door de acties van de genoemde poortwachters. De dreiging van “slikken of stikken” wordt door onze persoonlijkheid op vele manieren ervaren op die momenten dat we ons gaan Her-Inneren wie wij Wezenlijk Zijn, welk een enorme Scheppingskracht wij hebben en dat de angsten die ons voorgeschoteld worden enkel illusies zijn om ons weer terug in het hok te krijgen.

Toepassing in het dagelijks leven

Wat kun je met het bovenstaande in jouw dagelijks leven? De essentie is om zelf het stuur van jouw leven weer in handen te nemen. Zelf op onderzoek uitgaan levert nieuwe informatie op over wat voor jou waar is en over hoe jij je leven vormgeeft. Alles wat je aan informatie verzamelt is het onderzoek waard of het voor jou klopt alvorens het te aanvaarden. De meeste informatie is al aanwezig in jezelf.
Veranderen, als in Heel Worden, weer de Scheppende Mens worden, betekent ingevoegde programma’s leren (h)erkennen, loslaten en het herschrijven hiervan vanuit het geheelde Bewustzijn. Dit uitvoeren is een bewuste keuze van jou en dat vraagt moed omdat het je uitdaagt anders om te gaan met de soms heftige reacties van de persoonlijkheid, oftewel het geïnstalleerde programma. Je zult steeds meer afwijkend (Divergent) worden voor deze Matrix, hetgeen jouw persoonlijkheid weer op diverse manieren kan interpreteren (afwijzing, eenzaamheid, etc.) en ook daarop zal reageren. Alle oude referentiepunten zullen niet meer het vertrouwde resultaat geven!
Enkel wanneer je achter de schermen gaat kijken van de gepresenteerde werkelijkheid en het ondenkbare durft te denken en te zien, komt er steeds meer ruimte voor een paradigma verschuiving in jouw Bewustzijn en zul jij nieuwe referentiepunten creëren. Houd voor ogen dat je, door de illusie van de angsten heen, je Heelheid bent!
Voor meer details hierover, lees dan verder in het derde deel van de Trilogie: Autoriteit nemen.


Filmtip: Divergent

Jolande en Niek
Oorspronkelijk geschreven maart 2018, gereviseerd en geactualiseerd 28 december 2019.
Terug naar de inhoud