1. Power within - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Trilogie
de Onlogica van Verandering
voor de Persoonlijkheid


1. Power Within versus Power over Others

Power over Others

De uitdrukking 'Power over others' hoor je links en rechts nog wel eens. Maar wat betekent Power over Others nu? Kort gezegd: Macht over anderen uitoefenen.
Natuurlijk kennen we de Power over Others in oorlog, geweld, criminaliteit, ruzies, pesten, verkeersruzies, misbruik en andere overduidelijk grensoverschrijdende (re)acties. Er zijn in die situaties dan ook altijd een dader en een slachtoffer aanwezig. Als je de situaties herkent, kun je zien dat de Power over Others in deze tijd steeds sterker en heftiger aanwezig wordt in onze dagelijkse realiteit. Power over others heeft altijd met controle te maken, controle over de ander, controle over de situatie, controle over jezelf (jou?), controle over jouw leven.
Slachtoffers kunnen reageren door hetgeen ze hebben meegemaakt te verankeren in wie zij zijn (hun persoonlijkheid) en dit, vaak onbewust, zo hun leven laten beperken. Door hun beperking kunnen de slachtoffers op hun beurt ook weer hun omgeving gaan bepalen (Power over Others). Bijvoorbeeld; “Ik kon mezelf niet beschermen als kind en nu heb ik, als volwassene, recht op jouw bescherming. Als je echt van mij houdt dan doe je dat voor mij.” Waarmee de ander de ogenschijnlijke beperking van het slachtoffer accepteert vanuit zogenaamde liefde en daardoor op zijn/haar beurt onbewust ook een slachtoffer wordt met alle gevolgen van dien.
Power over Others
Een ander welbekend voorbeeld is dat kinderen die slachtoffer zijn geweest van geweld in hun jeugd, tot dader kunnen opgroeien in hun volwassen leven. “Ik heb een slechte jeugd gehad” is dan het excuus voor grensoverschrijdend c.q. vernietigend gedrag. Met andere woorden kun je dit vertalen als: “Ik ben dader geworden, maar ik kan daar geen verantwoordelijkheid voor nemen (of gehouden worden) want het is mij ook aangedaan (met een bijpassende toon van ‘en ik ben nog steeds slachtoffer daarvan’)”.
Gelukkig zijn er ook daders die wakker geschud worden doordat ze onder ogen gaan zien en verantwoordelijkheid nemen voor wat ze gedaan hebben. En zo bestaan er natuurlijk ook slachtoffers die hun trauma onder ogen zien, hun diepste angsten aangaan en gaandeweg uit de rol van slachtoffer stappen en hun eigen Innerlijke Kracht hervinden.
Wanneer zowel de dader verantwoordelijkheid neemt voor wat zij hebben gedaan en het slachtoffer verantwoordelijkheid neemt voor hun eigen heling dan is de Power over others verdwenen. Beiden staan dan in hun Power Within, hun Innerlijke Kracht.

Hoe werkt Power over Others nu voor ons in de praktijk?

Wellicht tot je grote verbazing, is het iets waarmee we groot zijn gebracht en we ons er nauwelijks bewust van zijn hoe dit ook in onszelf (door)leeft. Het is een onderdeel van ons leven geworden en het idee dat het anders zou kunnen is bijna onvoorstelbaar. Daarom is het belangrijk om je eerst bewust te worden door de op zoek te gaan hoe je nu Power over Others kunt herkennen in jouw eigen Persoonlijkheid.
De Persoonlijkheid kun je beschouwen als diegene die jij bent in deze wereld: (i) jouw naam met daaraan gekoppeld een BSN nummer; (ii) het totaal van alles wat jij geleerd hebben, meegekregen hebben in jouw leven, en wat jij ervaren hebt en (iii) hoe anderen jou zien en hoe jij jezelf ziet al dan niet als reactie op wat anderen van jou vinden. Kortom de persoonlijkheid is een functieprofiel/programma voor ons leven hier op aarde, geschikt om te functioneren in het systeem (oftewel Matrix) van deze wereld.
De “makers” van dit functieprofiel zijn alle systemen (opvoeding, onderwijs, gezondheidszorg, de overheid, werkgevers, comsultatiebureaus, jeugdzorg, justitie, DSM-4 (diagnostisch systeem GGZ), de farmaceutische industrie, EU-parlement, etc.) die ons altijd hebben verteld hoe de wereld in elkaar zit, wàt normaal is, wàt abnormaal is, wàt gezond is, wàt ongezond is, wat goed voor ons is, wat slecht voor ons is, wat we moeten geloven en wat niet, en bovenal wie wij zijn. Sterker, de informatie en de macht liggen buiten onszelf met als gevolg dat ons geleerd (het zijn gaan geloven als waarheid) hoe goed te functioneren binnen het bestaande systeem, dat een vaststaand gegeven lijkt.
De interne criticus, dat stemmetje in onszelf die kritiek levert op de wijze waarop we functioneren in het systeem, op hoe we er uit zien, op onze prestatie, op ons hele bestaan – dàt interne stemmetje is Power over Self en houdt ons passend in het opgestelde functieprofiel. En uiteraard houden Persoonlijkheden elkaar ook in de gaten en in het gareel met kritiek en/of dreiging van sancties wanneer iemand buiten zijn zogenaamde functieprofiel gaat onderzoeken hoe de wereld mogelijk anders in elkaar zit.
Dit maakt dat vrijwel alle Power over Others/Self vanuit het systeem en in onze Persoonlijkheid, zò gewoon zijn dat het door de Persoonlijkheid niet herkend en ervaren wordt als raar, ongewoon, zelfs bizar. Daarbij komt bovendien dat dit patroon (zie het als een programmering) door de Persoonlijkheid wordt doorgegeven van generatie op generatie.
Iedereen wil vooral “normaal” zijn en zeker niet afwijkend. Om dit in stand te houden, offeren we bewust en onbewust, onder andere veel levensenergie en integriteit op door Power over ons Zelf te plegen. Dit gaat door totdat er eerst barsten en vervolgens breuken komen in de Persoonlijkheid. Dit kan zich manifesteren als een disbalans in de gezondheid en/of het algeheel functioneren. Het Functieprofiel werkt niet meer naar behoren (ook bekend als mid-life crisis of burn-out) en past daardoor niet meer in het systeem. Hierdoor wordt ook de Persoonlijkheid waardeloos voor het systeem.
In de westerse gezondheidszorg wordt de aandacht nog te vaak enkel gericht op het aanpassen en/of herstellen van het Functieprofiel zodat de Persoonlijkheid weer binnen de kaders van het systeem kan functioneren. Veel mensen kiezen daar ook voor, want immers; de Persoonlijkheid wil niet weten dat het niet klopt, want dan vallen alle kaders weg en blijft er niets meer over.
Hier (maar dat kan natuurlijk ook zonder bovengenoemde heftige gebeurtenis) ligt de kans om Power over jouw Zelf te stoppen door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor jouw Echte Ik en te ont-dekken waar jouw Eigen Innerlijke Kracht ligt. Bewust worden van en kiezen vanuit welke Power jij leeft.  
Even wennen maar wel zeer verfrissend.
Filmtip voor Power over Others: Divergent
Letting go

Power Within

Hoe kom je dan bij je Innerlijke Kracht, de Power Within? We kennen het allemaal wel, misschien eerst in kleine momenten, maar betekenisvol: “Je weet het zeker!” Een stem in jezelf die je aanmoedigt en bevestigt de volgende stap te nemen. Of een droom of een moment onder de douche waarin het je ineens kristalhelder wordt. Een onverschrokken weten, gebaseerd op vertrouwen. Denk maar eens terug aan die momenten in je leven, waarin jij dit hebt ervaren. De Her-Innering van jouw belangrijkste moment van Power Within kan jou helpen om dit als nieuw referentiepunt te gebruiken voor dit avontuur.
De Power Within is voor iedereen uniek en tegelijkertijd voor iedereen hetzelfde, namelijk De Bron van waaruit wij bestaan.
Jouw avontuur is uniek, op jouw manier, in jouw tempo met jouw Eigen Wijsheid. Het is een avontuur wat voor jouw Persoonlijkheid soms heftig en zwaar kan zijn want alle bekende kaders worden door jou opnieuw onderzocht en ter discussie gesteld: ‘Is dat zo, voor mij?’ en ‘Is dit wat ik echt wil"? Het kan weerstand oproepen, emoties, je brak voelen, etc., maar het is tegelijkertijd ook zeer bevrijdend! Ook het lichaam doet hier namelijk in mee, ont-dek wat voor jou gezondheid inhoudt en hoe jouw lichaam en met name jouw neurologische systeem verbonden is met jouw Persoonlijkheid. Ont-dek tevens wat het verschil is in de door jou ervaren werkelijkheid wanneer jij reageert vanuit jouw Persoonlijkheid of vanuit jouw Wezenlijke Zelf.
Je kunt geen fouten maken, het is een ont-dekkingsreis: “Learning on the job”. Het geeft een vergroot vertrouwen om in deze wereld Je Zelf te Zijn, je eigen bestaansrecht te claimen en autoriteit te nemen: Hier ben ik! Een boeiende reis, waarin je steeds meer jouw Persoonlijkheid herschrijft, afgestemd op jouw Wezenlijke Zelf en de unieke samenwerking tussen deze twee vorm krijgt: Thuiskomen bij je Zelf.
De wereld gaat voor je open.
Lees verder in Deel 2 van de Trilogie: Reptielenbrein en de Scheppende MensNiek & Jolande
21 februari 2018 (gereviseerd 18 december 2019)
Terug naar de inhoud