Zelfvertrouwen - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Zelfvertrouwen

Bij het uitspreken van het woord ‘vertrouwen’ reageert het lichaam, of beter gezegd het neurologische systeem, gelijk met allerlei gedachten en associaties als bonus. Iedereen weet dat Zelfvertrouwen hebben zo belangrijk is voor ons mensen en met geen geld te koop is. Zeker in deze voor velen een onzekere tijd is het belangrijk om 'vertrouwen' nader te onderzoeken vanuit het perspectief van Oorspronkelijk Mens.

Definitie

De betekenis van het woord 'vertrouwen' is volgens het online van Dale woordenboek driedelig: 1. Vertrouwen (werkwoord): met zekerheid hopen = we vertrouwen erop dat …; 2. Vertrouwen (zelfstandig naamwoord): het geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid en 3: Vertrouwen stellen: hij is te vertrouwen = hij is betrouwbaar.
Wat opvalt is dat in deze Nederlandse definitie van ‘vertrouwen’ niet als vanzelfsprekend ook Zelfvertrouwen genoemd wordt. Hierdoor wordt het meteen duidelijk dat vertrouwen naar buiten gericht is en kennelijk niet geassocieerd wordt met jezelf vertrouwen. Er is dus kennelijk een verschil tussen vertrouwen in iets of iemand (extern) hebben en vertrouwen in jezelf hebben (Zelfvertrouwen).
no fear

Vertrouwen in iemand anders

Hoe gevoelig het vertrouwen in iemand anders ligt blijkt uit de twee spreekwoorden die in één woord verschillen: ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’ (= het is makkelijker om iemands vertrouwen te schaden, dan te verkrijgen) en ‘Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard’ (= Vertrouwen wint men langzaam, maar kan men vlug verliezen). Een derde gezegde is ‘Iemand op zijn (blauwe) ogen vertrouwen’ (= geloven wat men ziet of hoort). Maar hoe werkt dat nu bij ons in het dagelijks leven?
Wat gebeurt er met jou als jij iemand vertrouwt? Kun je dat moment nog voor je halen? Heeft het met de verbinding met de ander te maken, alsof je er een vriend bij hebt gekregen? Dit kan natuurlijk van persoon tot persoon verschillen, maar de kern lijkt  dat ons neurologische systeem zich gekalmeerd voelt. Immers er is iemand in de buurt waar geen potentiële drieging vanuit gaat. Er is geen paniek met de bekende drie reacties (verstijven, vluchten, vechten) nodig.
Wat als nu het omgekeerde, dat jouw vertrouwen in iemand is beschaamd, gebeurt? Kun je zo’n moment nog herinneren? Bij beschaamd vertrouwen wordt pas duidelijk hoe ons neurologisch systeem primair reageert waardoor we gelijk de connectie met ons hart en onze hartfrequentie verliezen. Daarnaast produceert ons brein allerlei ondermijnende gedachten ter bekrachtiging en verdediging van de reacties van ons neurologische systeem (lees voor alle details de Trilogie De Onlogica van Verandering voor de Persoonlijkheid).
Hierop voortbordurend schuilt er een valkuil in het hebben van ‘vertrouwen in een ander’ wanneer het ‘vertrouwen òp een ander’ wordt. Vertrouwen òp een ander impliceert het weggeven van de Power Within aan een externe autoriteit. Op z’n tijd en welbewust gekozen is dit prima, je behoudt jouw autoriteit. Echter, wanneer een externe autoriteit eist dat je hem of haar vertrouwt en daarmee jouw autoriteit diskwalificeert dan wordt ‘vertrouwen’ ingezet als (emotionele) chantage. Je kunt dit herkennen wanneer iemand jouw vraagtekens diskwalificeert en iets zegt in de trant van ‘Heb vertrouwen in mij’, ‘Je weet toch dat je mij kunt vertrouwen’ of ‘Jij bent geen expert, vertrouw nu maar op …’. Vaak gaat dit ook gepaard met het uitoefenen van een tijdsdruk om jouw keuze te versnellen.
De enige die je echt kunt vertrouwen is jezelf, ook al gaat de ontwikkeling daarvan vaak gepaard met vallen en opstaan. Wanneer je dan ook nog eens bedenkt dat op wereldschaal de elite, Deep State, de mensheid dagelijks met een enorme intensiteit bekogelt met (dis)informatie enkel om ons Zelfvertrouwen te verkleinen en zelfs te vernietigen, dan is het logisch dat wij ons soms uit het lood geslagen voelen en moe zijn. De periode waarin we nu leven is dus echt een oorlog om ons vertrouwen en daardoor ons bewustzijn. Om hier een eind aan te kunnen maken is het versterken van ons Zelfvertrouwen dan ook cruciaal.

Zelfvertrouwen in de praktijk

Laten we beginnen met het ontstaan van Zelfvertrouwen. Je herinnert je vast wel dat je als kind het heerlijk vond om complimentjes van jouw ouders, familieleden en vriendjes en vriendinnetjes te krijgen. Dat gaf je de bevestiging dat je ‘het’ goed deed en daarmee een boost in jouw Zelfvertrouwen (lees ook ons blog Speciaal Zijn). Wat we echter toen niet door hadden is dat daarmee het lichaam (neurologische systeem inclusief cel geheugen) zodanig wordt geprogrammeerd door de externe wereld (outer matrix) dat het Zelfvertrouwen volledig is geëxternaliseerd. Anders gezegd, we zijn letterlijk en figuurlijk verslaafd geraakt aan die externe prikkel of bewijs (bijv. een bekrachtiging van iemand anders).
Wanneer er zich dan een autonoom Zelfvertrouwen ontwikkelt, dan protesteert het neurologische systeem (inner matrix) acuut. Immers het neurologische systeem eist een extern bewijs voor dit Zelfvertrouwen. Zonder extern bewijs wordt Zelfvertrouwen afgedaan door de mind en/of de wereld als ‘fantasie’, ‘onverantwoordelijk’, ‘onrealistisch’, etcetera. Daarnaast kunnen angststoornissen ontstaan, bijvoorbeeld faalangst of de angst om afgewezen te worden. Beide angsten schreeuwen om nog meer externe bewijzen te verzamelen. Herken je dat? Hoe reageert je mind of de wereld op jouw Zelfvertrouwen?
Zie hier de vicieuze cirkel om altijd toch een extern bewijs nodig te hebben en zelfs te zoeken om het Zelfvertrouwen  een zeker bestaansrecht te geven.
no fear

Zelfvertrouwen vergroten

Hoe kun je nu jouw Zelfvertrouwen vergroten zonder enige bewijzen?
Allereerst geloof niet meteen jouw neurologisch systeem ondanks dat het krampachtig zijn best doet om jouw ongelijk te bewijzen en jou in de val van geprogrammeerde twijfels te laten trappen. Neem een stap terug en onderzoek (neem waar) of dat wat je voelt en/of denkt klopt. Speel er mee, want ook hiervoor geldt: oefening baart kunst. Je merkt vanzelf een verschil in jouw belevingswereld. Als je wilt kun je anderen vragen jou feedback te geven om zo sneller bewust te worden van waaruit je reageert (immers ruzies zijn doorgaans botsende neurologische systemen).
Ten tweede willen we jou eraan herinneren dat voor de Oorspronkelijke Mens vertrouwen een staat van Zijn is die verbonden is met het Collectief Innerlijk weten. Hierdoor is er dan ook geen enkele afhankelijkheid van de omgeving. Het innerlijk weten gaat in onze waarneming verder dan intuïtie omdat bij de laatste ook programmeringen van ons lichaam een rol kunnen spelen. Innerlijk weten is dan ook verbonden met onze MultiZelf in verschillende dimensies (tijd en ruimtes) aanwezig.
Wil je nog een stap verder gaan in de realisatie van degene die jij werkelijk bent, stel je dan voor hoe jij deze realiteit zou waarnemen vanuit de perceptie van de toekomstige JIJ. Stel je voor dat jij hier nu bent als iemand die uit de toekomst komt en het verleden bezoekt (d.w.z. deze realiteit nu) om bij te dragen in welke vorm dan ook aan de meest significante overwinning van de mensheid aller tijden. Behalve dat het een diepe wens is van onze MultiZelf om aan deze gebeurtenis bij te dragen door op jouw manier een ander informatieveld in deze matrixwerkelijkheid te brengen, doen we het ook omdat het is wie wij Zijn. Als bezoeker uit de toekomst kunnen wij niets anders dan vanuit de hartfrequentie volledig in vertrouwen te leven, ook in deze realiteit. We hebben immers de kennis en de ervaring van al onze Zelven (MultiZelf) tot onze beschikking omdat onze Zelf in deze realiteit daar deel vanuit maakt. Ook al kan ons brein er niet bij, ons Zelfvertrouwen neemt toe door deze afstemming.
Tenslotte, herinner je dat deze realiteit waarin we ons nu bevinden een verhaal is. Het punt is, wie is de schrijver? Jij leeft jouw verhaal, en jij bent de schrijver waarin jij jezelf dus ook vertrouwen kunt geven. Stem daar eens op af. Dan kun je ook zien dat jij bepaalde mensen in jouw verhaal hebt geschreven, die als ware door jou zijn uitgenodigd in jouw unieke tijdlijn om samen iets te ervarenen, waar te nemen en te groeien waardoor vertrouwen toeneemt. Wat er in jouw zintuigelijke werkelijkheid gemanifesteerd wordt, hangt van jou af. Jij bent de Bron.
alignment
Wat er verandert
Als het bovenstaande geheel of gedeeltelijk met jou resoneert en je de voorgestelde adviezen ter harte neemt, zul je deze Matrixwerkelijkheid heel anders kunnen gaan ervaren. Je gaat verder zien dan hetgeen jou wordt gepresenteerd als zijnde rechtsgeldig en betrouwbaar. Je vertrouwt op jouw Zelf en jouw versterkte Power Within. Je reageert op de wereld vanuit de kennis die jouw MultiZelf heeft, vanuit verwondering en bewondering voor de Mensheid die door deze Paradigmaverschuiving in Bewustzijn is gegaan. Je voelt je verbonden met de harten van allen die hieraan bijdragen en stuurt hen jouw Liefde waardoor jouw vertrouwen vleugels krijgt.
Aangezien Zelfvertrouwen een andere frequentie (informatieveld) is dan van het gebruikelijke neurologische systeem zal elke verandering die jij aanbrengt bijdragen aan de verandering van het collectieve Bewustzijn van de planeet Aarde. Dank voor jouw moedige daadkracht en aanwezigheid in deze versie van het Nu. Door jou hebben wij onze Oorspronkelijke Aarde hersteld.

Filmtips: Arrival, Proxima en InsideOut.

Niek & Jolande
5 Maart 2021.
Terug naar de inhoud