Eenheid - Splitting Reality - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Eenheid & “Splitting Reality”

We, als Mensheid, staan nu aan de vooravond van een nieuwe wereld buiten het lopende script. Wat betekent dit voor ons?

Op zoek naar Eenheid

Ons onderzoek bracht ons allereerst bij de Oorsprong van de Mens, specifiek het humanoïde ras. In het Humanoïde ras zijn geen ‘mensen’ die specifiek man of vrouw zijn. In Oorsprong is de Mens enkel een Eenheid. Die Oorspronkelijke Eenheid, die we als Oorspronkelijke Mens Zijn, kent in de daarbij passende wereld partners, ook wel maten genoemd, waarmee samen in afstemming de wereld wordt vormgegeven. Dit creatieproces werkt dan ook geheel anders dan in de ons bekende wereld in de Matrix. Het beste is om die situatie te vergelijken met energievelden die samengaan om zo een nieuw uniek energieveld (manifestatie) te creëren. Iets wat we hier bijvoorbeeld de geboorte van een ‘kind’ noemen. De huidige mens is daardoor van nature nog steeds een wezen dat floreert in verbinding met elkaar.
Zoals we in eerdere blogs geschreven beschreven hebben is in het huidige gecontroleerde systeem, de Mens incompleet gemaakt waarbij de fragmentatie van ons bewustzijn permanent lijkt. Hierdoor is een ontwrichting ontstaan in de natuurlijke of wezenlijke ervaring van Eenheid in ons zelf.
Deze ontwrichting in de Eenheid van de Mens is in deze gecontroleerde realiteit zelfs in fysieke vorm doorgevoerd. Wij weten niet beter dan dat de mens twee gescheiden vormen kent; de man en de vrouw als vertegenwoordiging van de mannelijke en vrouwelijke energie. Dat deze scheiding in de eenheid van energie niet 100% gerealiseerd is blijkt wel uit de ervaring dat we allemaal nog steeds zowel de mannelijke als vrouwelijke energie in ons dragen.
Put your happy on
Het gevolg van de splitsing in fysieke vorm is dat we als Mens in de Matrix bewust of onbewust op zoek gaan naar ‘dat deel dat ons weer Heel maakt’. Doorgaans vindt dit plaats in het zoeken van een partner soms ook wel ‘zielenmaatje’ genoemd. Anderzijds kunnen we kunnen de heelheid ook ervaren in een diepe vriendschap of in de verbinding met onze kinderen of de natuur. Op deze manier proberen we bijna instinctief de balans in de mannelijke en vrouwelijke energie te evenaren. De relatie tussen twee mensen zou in principe de brug tussen de mannelijke en vrouwelijke energie ‘moeten’ zijn om die gelijkwaardige balans in energie te kunnen benaderen. Zo kunnen twee mensen de Eenheid nabootsen en ervaren die we in de Oorsprong zelf zijn.

Ontwrichtingen om de Eenheid te frustreren

In onze waarneming is de Matrix erop gericht deze Oorspronkelijke eenheid in ons en de nagebootste eenheid actief te ontwrichten met consequenties in samenwerkingen, sociaaleconomische structuren en (gebieds-)ontwikkeling in het algemeen. Deze ontwrichting vindt plaats door allerlei programma’s die draaien in zowel de persoonlijkheid als in het controlesysteem (de maatschappij) die de autonomie en soevereiniteit van Eenheid saboteren. De realiteit waarin we nu, anno 2020, leven laat dit overduidelijk zien.
Een voorbeeld daarvan, zoals wij dat zien, is dat bedrijven ervoor kiezen om hun medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Dit is een ontwrichting van de privésfeer op verschillende manieren. De eerste is emotioneel; thuis was waar men dacht vrij te zijn van werk. Met deze maatregel wordt de vrijheid die we thuis kunnen ervaren vermengt met de plichten die we van het werk hebben. De tweede is praktisch: voor de meeste gezinnen is hun huis doorgaans niet ingericht om er ook te werken. De derde en laatste is ook weer emotioneel: hoe is de dynamiek in de relaties en het gezin? Is thuiswerken überhaupt te combineren met jouw partner of het gezin? Het lijkt erop dat de ontwrichtingen, gebaseerd op geïnduceerde angst, het Bewustzijn wereldwijd toenemend vernauwt in een kokervisie.
We zien mensen daardoor reageren als slaven, die accepteren dat ze letterlijk en figuurlijk tot een door het systeem afgemeten product worden gereduceerd ten behoeve van de Matrix. Deze mensen gedragen zich zo om verschillende redenen. Een reden kan zijn het vermijden van de angst om afwijkend te zijn en hierop afgerekend te worden. Een andere reden kan de behoefte zijn aan zogenaamde veiligheid die gefaciliteerd wordt door de externe macht, oftewel het controlesysteem (die de toenemende controle presenteert als redding voor de mens). Voor die illusie van veiligheid geeft een deel van de mensheid graag hun vrijheid op en zonder dat ze het zich bewust zijn staan ze toe dat ze ont-mens-t worden door een opgelegd programma. Enkele voorbeelden, die wij zien, zijn de social distance, het beknotten van het aantal mensen in een ruimte (zowel zakelijk als in de privésfeer) en het verbieden van sporten om zo opnieuw de Eenheid in verbinding met elkaar grondig te ontwrichten. De onderliggende subliminale boodschap is dat de Eenheid van verbinding levensgevaarlijk en egoïstisch is.

Definitie Sublimale boodschap

Een subliminale boodschap is een signaal of boodschap verborgen in een medium en bedoeld om doorgegeven te worden zonder dat het bewust opgemerkt wordt. Deze boodschappen zouden toch door het onbewuste kunnen worden verwerkt en onopgemerkt aanzetten tot bepaald gedrag.
Als we met dat oog verder kijken, dan is een ander voorbeeld van een subliminale boodschap de gezondheidszorg die nu de politieke agenda dient in plaats van de gezondheid van de mens. Artsen lijken te worden gedwongen of kiezen er om andere redenen voor om hun artseneed terzijde te schuiven. De Nederlandse artseneed (inclusief Eed van Hippocrates en Verklaring van Genève) richtlijn luidt: “Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten”. Gelukkig zijn er steeds meer die zich daar wel aan willen houden en zijn er ook in andere beroepsgroepen, zoals juristen en onderwijzers, die zeggen: “Stop nu is het genoeg geweest”.

Transitie naar een Nieuwe Wereld

Zoals al eerder beschreven (zie blog Reptielenbrein) vindt eenieder van ons manieren om in de Matrix te overleven. Dit kan zelfs zo ver gaan dat iemand uit lijfsbehoud geleerd heeft om de reactie (lees: programma’s) van een ander als validatie te nemen voor zijn of haar bestaansrecht. Ga eens voor jezelf na welke basisovertuigingen jij hebt (gehad) om te overleven. Overleven in een wereld die Wezenlijk niet bij ons past is geen optie meer voor de Mens die we nu zijn.
De uitweg uit de huidige ontwrichtingen zoals hierboven geïllustreerd is je eerst loskoppelen van die werkelijkheid. Vervolgens, raap jij jezelf letterlijk en figuurlijk bij elkaar (defragmenteren) en ga je terug naar jouw Wezenlijke Zelf (jouw innerlijke Eenheid).
Wanneer jij ervoor kiest jouw bewustzijn te expanderen door niet meer mee te gaan in de angst die gezaaid wordt kan dit weerstand oproepen in jouw geprogrammeerde persoonlijkheid (lees Trilogie Onlogica van Verandering). Zoek daarom mensen in jouw leven op met wie jij jouw verruiming van Bewust-Zijn echt kunt delen en waarmee je ervaringen kunt uitwisselen en elkaar kunt inspireren een volgende stap te zetten. Ieder mens blijft zelf verantwoordelijk en in controle van de persoonlijke groei en bewustzijnsverruiming. Hoe verleidelijk het ook lijkt om een ander wakker te schudden en het tot jouw verantwoordelijkheid te maken, het is niet aan jou. Bovendien zou dit ook ingaan tegen de Universele Wet van de Vrije Wil. Ieder mens heeft zijn eigen pad, tempo en vrije wil. Neem het dan ook niet persoonlijk wanneer er mensen zijn die niet mee kunnen in jouw bewustzijnsverruiming. Vertrouw op de Bronkracht in de ander en laat de verantwoordelijkheid bij de ander zelf en neem zelf verantwoordelijk voor wat nu voor jou het beste is. Het is namelijk nu de tijd voor iedereen om een weloverwogen keuze te maken; kies je voor je missie of kies je voor iets of iemand anders?
De ontwaking van elk Mens gaat samen met de Her-innering van de Oorspronkelijke Mens in ons Zelf en het vergroten van het Bewustzijn wereldwijd. Het gevolg hiervan is dat de gepresenteerde werkelijkheid (de ontwrichting) binnen de Matrix, steeds minder vat heeft op jouw innerlijke- en buitenwereld.
Wat je daardoor ook kunt gaan zien is dat de bestaande wereldwijde bewustzijnsverruiming zich niet uitbreidt tot alle mensen. Hierdoor zal er een kloof ontstaan tussen mensen met een bewustzijnsvernauwing (gevangen in het systeem) en mensen die in bewustzijn expanderen. Deze kloof wordt uiteindelijk zo groot dat er een punt ontstaat dat de kloof niet meer overbrugbaar is. Hierdoor ontgroeit het geëxpandeerd bewustzijn de realiteit van de bewustzijnsvernauwing. Oftewel, de realiteiten raken los van elkaar en gaan ieder hun weg. Wat er dus feitelijk dan ontstaat is een scheiding van werelden, oftewel een ‘Splitting reality’.
Put your happy on
De Aarde is een levend organisme met een bewustzijn dat expandeert. Om de Aarde heen was een fijnmazig net (‘de doos’) van de bewustzijn vernauwende matrix lagen. Wat zou dan het effect zijn van zoveel mensen als jij die zich steeds meer Her-inneren dat ze een Oorspronkelijk Mens zijn en hun Bewustzijn verder expanderen? Wellicht is die vraag het beste te beantwoorden door de Aarde te zien als een sinaasappel vol gestoken met kruidnagels. Als elke kruidnagel een mens voorstelt die expandeert in Bewust-Zijn dan kan het niet anders dan dat er letterlijk geen plek meer is voor die oude Matrix lagen.
Ten slotte zal mede door het bestaan van een Universeel vredesverdrag voor de Aarde (Peace Treaty Augustus 2016) en de verhoging c.q. toename van de Hartfrequentie, het Matrix-veld met de dag in kracht inboeten. Hierdoor krijgt de Aarde een steeds sterker wordend veld van een bevrijd Bewust-Zijn met alle nieuwe mogelijkheden en ervaringen voor de Mensheid van dien.
Een onvermijdelijke Nieuwe Wereld waarin we als mens elke dag meer de Oorspronkelijke Mens leven en de planeet Aarde in ere is hersteld.

Jolande & Niek
13 Oktober 2020
Terug naar de inhoud