2. Los van zintuigen - Human Innovator

HI Logo
HI Logo
HI Logo
Ga naar de inhoud

Tweeluik

Door de Ervaring heen gaan


2. Los van de zintuigen

Zoals we in het eerste deel van dit tweeluik hebben beschreven is Speciaal Zijn nog steeds een programma als onderdeel van onze persoonlijkheid dat werkt op basis van onze zintuigen. Hier gaan we nader in op de rol van de zintuigen en het Hart in relatie tot dat programma.

Rol van de zintuigen en het hart

De meeste mensen kennen met name de zintuigen gericht op ons contact met de buitenwereld: ogen, oren, mond, neus en tast om respectievelijk te kunnen zien, horen, proeven, ruiken en voelen (lichaamsgeheugen). Als één van deze zintuigen een ‘go’ krijgt, dan wordt die zintuigelijke waarneming (ervaring, sensatie) in de hersenen verwerkt als ‘echt’.
Het volgende zintuig, dat wel vaak het ‘zesde zintuig’ wordt genoemd en die iedereen ook heeft is intuïtie en telepathie (helder voelen, spreken en horen). Sommige zeggen dat dit ‘tussen je ogen’ zit, anderen beschouwen chakra’s als de kanalen. Maar aangezien het gaat om buitenzintuigelijke waarnemingen (voor de eerste vijf dus), doet het er in wezen niet toe hoe het gaat. Het ons her-inneren hiervan en er weer gebruik van kunnen maken is van wezenlijk belang.
Om het lijstje compleet te maken, zijn er nog twee minder bekende zintuigen gericht op de binnenwereld: in het binnenoor de evenwichtszin en in de rest van het menselijk lichaam de sensoren voor het bewegingsapparaat (proprioceptie) en het opmerken van pijnen (nociceptie).
Role of senses
Hoewel het hart meestal door medici enkel wordt geclassificeerd als een orgaan zou het wat ons betreft ook als zintuig benoemd kunnen worden. Immers het hart gebruiken we om te voelen (lezen van frequenties). Daarnaast stelt het hart ons in staat om te creëren en intuïtief te kunnen zijn. Helaas worden deze drie functies nog te vaak als zweverig afgedaan. Deze diskwalificatie kan voorkomen doordat ze niet verder waarnemen dan enkel met de vijf eerstgenoemde zintuigen, die hen zo letterlijk en figuurlijk vastzetten in hun wereld.
Het zesde zintuig helpt je jouw hart te volgen zodat je ‘het weet vanuit je hart’. Als je het een keer hebt meegemaakt herken je dat zo’n besluit hebt genomen voorbij angsten en rationele overwegingen. Zo’n besluit kun je op vroege leeftijd al genomen hebben (kan reeds in de baarmoeder) maar is dit door allerlei andere programma’s als school, opvoeding, universiteit, kerk, etc. achter een schijnbaar ondoordringbaar scherm geplaatst. Totdat er iets wezenlijks gebeurt dat het scherm wegvaagt en iemand daarna soms radicaal andere besluiten kan nemen omdat de missie ineens weer helder is geworden. Bij de één kan dit snel gaan bij de ander gebeurt het scherm wegvagen geleidelijk.

Mijn Zintuigen en ik

De vraag kan nu gesteld worden: Ben ik mijn zintuigen of sta ik boven mijn zintuigen? Of anders gesteld: Laten wij ons lichaam (als reactie op onze zintuigelijke waarnemingen) ons leven bepalen, of kunnen we als Oorspronkelijk Mens het onderscheid maken wanneer we ze wel en wanneer we niet moeten volgen?” Begrijp ons goed: het terugtrekken bij een te hete kachel vanuit jouw tastzintuig zul je echt niet moeten stoppen. Echter bij een verslaving aan tabak, koffie, alcohol, seks en drugs, vereenzelvigd de persoon zich met de signalen van de verantwoordelijke zintuigen en gaat vervolgens actief mee met de door hen geïnduceerde acties. Daarom is een echte ontwenningskuur ook zo heftig want het is letterlijk een herschrijven van de programmering van de zintuigen.
Een andere vraag die vervolgens dan gesteld kan worden in het kader van verantwoordelijkheid nemen (zie blog Autoriteit nemen) om als Oorspronkelijk Mens te leven, is: “Blijf ik mijn leven afstemmen op mijn zintuigen of gebruik ik mijn zintuigen om mijn missie uit te voeren?”
Stressed out

Door de ervaring heen vanuit de zintuigen

Als we het bovenstaande over de zintuigen en het hart nu combineren met deel 1 van dit tweeluik, dan kunnen we verschillende interessante observaties opmerken.
Als eerste zien we dat het Speciaal Zijn ervoor zorgt dat de Oorspronkelijk Mens zich concentreert op en zelfs aangespoord wordt om enkel de eerste vijf zintuigen te volgen. Vanuit het perspectief van de Oorspronkelijke Mens is dit dus een vernauwing van het BewustZijn dat ten koste gaat van met name het hart en het zesde zintuig.

Recentelijk hebben we ook gezien dat stress zijn invloed heeft op het evenwichtsorgaan, toen een minister tijdens een speech over het inperken van vrijheden van mensen omwille van het algemeen belang, ineens onwel werd. Toeval? Wij waren er niet bij, maar hebben wel een vermoeden. Zo kunnen we een vergelijkbare vraag stellen over hart- en vaatziekten: Is het werkelijk een ziekte of een gevolg van verkeerd, ongebalanceerd gebruik van bewustzijn wat zich vertaalt in het lichaam?
Ten tweede kunnen we stellen dat beslissingen nemen enkel gebaseerd op de eerste vijf zintuigen gecombineerd met mensen Speciaal maken, de mensheid als geheel geen goed heeft gedaan. De aarde heeft een groots plan nodig om de balans niet enkel op aarde maar ook in dit deel van het sterrenstelsel te herstellen na 16.500 jaren van roofbouw op de mensheid, de Aarde en dit sterrenstelsel (zie blog Reptielenbrein).
Ten derde, maar zeker niet onbelangrijk is om de zintuigelijke indrukken los te zien van wie jij bent. Je ervaart pijn, maar je bent het niet. Je wordt (nog) emotioneel geraakt door een gebeurtenis, maar jij bent die gebeurtenis niet. Bedenk wel, dat het totaal uitsluiten van deze gevoelens de andere kant is van dezelfde medaille, dus geen oplossing is. Je kunt vanuit het hart reageren, maar dat is heel wat anders dan in de emoties duiken en door die emoties die gebeurtenis of persoon weer Speciaal te maken. Experimenteer hier eens mee en kijk eens in hoeverre jij elke dag meer de Oorspronkelijke Mens kunt leven in een buitenwereld vol chaos die een heel groot appèl doet om vooral maar jouw zintuigen te volgen.

Oproep om af te stemmen op het Herstelplan van de Aarde

Hoe zou het zijn als we weer in vrijheid elkaar kunnen ont-moeten, over zaken mogen spreken en schrijven dat nu verboden is? Hoe zou dat zijn? Stel je jezelf eens voor in zo’n wereld waar de Oorspronkelijke mens weer kan leven zoals het ooit bedoeld is. Wat zou jij dan doen?
Om daar te komen is een hoge hartfrequentie nodig van heel veel mensen. We vragen je bij deze om jouw steentje bij te dragen, je af te stemmen op die nieuwe wereld en wat jij mogelijk kan doen. Leef die realiteit van de Oorspronkelijk Mens zodat het in jouw wereld al bestaat en ècht is.
Letting go
Vanuit ons hart willen we je vast bedanken voor die inzet.

Filmtips: Happy; I am.

Niek & Jolande
13 November 2020.
Terug naar de inhoud